Analizy przestrzenne w badaniach nad jakością życia w miastach

Main Article Content

Michał Czepkiewicz
Piotr Jankowski

Abstrakt

Podnoszenie jakości życia jest istotnym celem jednostek i społeczności. W ostatnich latach cel ten nabiera szczególnego znaczenia dla miast w kontekście postępującej urbanizacji połączonej z jednoczesnym odpływem mieszkańców na peryferia obszarów metropolitalnych. Autorzy postulują rozszerzenie tradycyjnie stosowanych wskaźników ekonomicznych i społecznych o indywidualne oceny mieszkańców oraz szersze stosowanie geograficznych metod badawczych. Prezentują podstawy teoretyczne i nowe metody badania subiektywnej jakości życia, satysfakcji oraz ocen jakości przestrzeni miejskiej. Dyskusji poddane są cechy środowiska miejskiego wpływające na różne formy aktywności mieszkańców oraz ich percepcję jakości życia. Autorzy proponują możliwe pola zastosowania w zarządzaniu miejskim, planowaniu przestrzennym i rewitalizacji oraz formułują rekomendacje dla miast.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czepkiewicz, M., & Jankowski, P. (2015). Analizy przestrzenne w badaniach nad jakością życia w miastach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 101-117. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.6
Dział
Strategia rozwoju miasta

Bibliografia

 1. Appleyard, D. (1981), Livable streets, Berkeley.
 2. Bonnes, M., Steg, L., Berg, A. van den, Groot, J.I.M. de (2013), Urban Environmental Quality, Environmental Psychology: An Introduction, Chichester.
 3. Brown, G., Schebella, M.F., Weber, D. (2014), Using participatory GIS to measure physical activity and urban park benefits, Landscape and Urban Planning 121: 34-44.
 4. Cichocki, M., Jabkowski, P., Siatkowski, A. (2010), Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania 2010: Raport z badań, Poznań.
 5. Costanza, R. et al. (2007), Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being, Ecological Economics 61 (2-3): 267-276.
 6. Czapiński, J. (2013), Diagnoza społeczna 2013: Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
 7. Czepkiewicz, M. (2013), Systemy informacji geograficznej w partycypacyjnym zarządzaniu przyrodą w mieście, Zrównoważony Rozwój – Zastosowania 4: 120.
 8. Diener, E., Seligman, M.E.P. (2004), Beyond money: Toward an economy of well-being, Psychological Science in the Public Interest 5(1): 1-31.
 9. Diener, E. (1984), Subjective well-being, Psychological Bulletin 95(3): 542-575.
 10. Frumkin, H. (2001), Beyond Toxicity: Human health and the natural environment, American Journal of Preventive Medicine 20(3): 234-240.
 11. Frumkin, H. (2002), Urban sprawl and public health, Public Health Reports, 2002, nr 117 (3), s. 201–17.
 12. Gehl, J. (2013), Życie między budynkami, Kraków.
 13. Hall, P Cities of Tomorro[w:] An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century, New York.
 14. Hartig, T., Mitchell, R., Vries, S. de, Frumkin, H. (2014), Nature and health, Annual Review of Public Health 35: 207-228.
 15. Jacobs, J. (2014), Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Warszawa.
 16. Jankowski, P. (2009), Towards Participatory Geographic Information Systems for community-based environmental decision making, Journal of Environmental Management 90(6): 1966-1971.
 17. Kahila, M., Kyttä, M. (2009), SoftGIS as a bridge-builder in collaborative urban planning, Planning Support Systems Best Practice and New Methods, The GeoJournal Library 95: 389-411.
 18. Kajdanek, K. (2012), Suburbanizacja po polsku, Kraków.
 19. Kyttä, M. (2013), Towards contextually sensitive urban densification: Location-based softGIS knowledge revealing perceived residential environmental quality. Landscape and Urban Planning 113: 30-46.
 20. Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W. (2006), GIS: Teoria i praktyka, Warszawa.
 21. Lyubomirsky, S., King, L., Diener, E. (2005), The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin 131(6): 803-855.
 22. Mergler. L., Pobłocki. K., Wudarski M. (2013), Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu, Warszawa.
 23. Montgomery. M. (2012), Happy City: Transforming our Lives through Design, New York.
 24. OECD (2013), How's Life? Measuring Well-being. OECD Publishing.
 25. OECD (2013), OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being. OECD Publishing.
 26. Office for National Statistics, Measuring National Well-being, http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/user-guidance/well-being/index.html.
 27. Oswald, A.J., Proto, E., Srgoi, D. (2014), Happiness and productivity, Journal of Labour Economics: 33(4): 1-41.
 28. Pavot, W. (2008), The assessment of subjective well-being: Successes and shortfalls, [w:] Reid, M.,
 29. Larsen, R.J. (eds.), The Science of Subjective Well-Being, New York.
 30. Sieber, R. (2006), Public Participation Geographic Information Systems: A Literature Review and Framework, Annals of the Association of American Geographers 96(3): 491-507.
 31. Stutzer, A., Frey B.S. (2008), Stress that doesn’t pay: The commuting paradox, Scandinavian Journal of Economics 110(2): 339-366.
 32. Sullivan, W. (2014), Wellbeing and green spaces in cities, [w:] Bruton, L., Cooper, R. (eds.), Wellbeing and the Environment: A Comprehensive Guide. Oxford.
 33. Talen, E. (2010), The spatial logic of parks, Journal of Urban Design 15(4): 473-491.
 34. Tatarkiewicz W. (1962), O szczęściu, Warszawa.
 35. UN DESA (2011), World Urbanization Prospects, the 2011 Revision, http://esa.un.org/unup/, definicje obszarów według definicji krajowych urzędów statystycznych.
 36. UN, United Nations Development Programme, Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi.
 37. World Health Organization, WHO definition of Health, http://www.who.int/about/definition/en/print.html.