E-partycypacja: zastosowania sondażu internetowego jako narzędzia partycypacyjnego

Main Article Content

Piotr Matczak
Krzysztof Mączka
Maciej Milewicz

Abstrakt

Rozwój technologii informatycznych w ciągu ostatnich 25 lat zmienił kontekst i praktykę partycypacji. Pojawiło się pojęcie „e-partycypacja”, które oznacza interakcję między sferą społeczeństwa obywatelskiego a formalną sferą polityki i administracji za pośrednictwem technologii informatycznych. W artykule przedstawiono funkcje e-partycypacji, stosowane narzędzia, a także krytykę tego sposobu angażowania obywateli. Następnie naszkicowano sytuację e-partycypacji w Polsce oraz szczegółowy przypadek sondażu internetowego w Poznaniu, który wykorzystywany jest jako narzędzie konsultacyjne. Na koniec przedstawiono wnioski oparte na analizie stosowania sondażu internetowego jako narzędzia e-partycypacji. Sondaże przeprowadzone w Poznaniu mogą zostać zaliczone do sondaży nieprobabilistycznych, a konkretnie – do sondaży opierających się na dobrowolnym uczestnictwie każdego, kto się zgłosi. Sondaże internetowe spełniały głównie funkcję aktywizacyjną. Pomagają one zatem w emancypacji wykluczonych grup społecznych („dają głos” mieszkańcom) oraz zapewniają lepszą legitymizację decyzji. W mniejszym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości podejmowanych decyzji i poprawy działania administracji. Realizowanie tych dwóch ostatnich funkcji wymagałoby większej dbałości o probabilistyczny charakter prób.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Matczak, P., Mączka, K., & Milewicz, M. (2015). E-partycypacja: zastosowania sondażu internetowego jako narzędzia partycypacyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 239-256. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.13
Dział
Partycypacyjne instrumenty zarządzania

Bibliografia

 1. Arnstein, S.R. (1969), A ladder of citizen participation, Journal of the American Institute of Planners 35(4).
 2. Banat M. (2014), Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, Samorząd Terytorialny 24(1-2): 13-25.
 3. Batorski, D. (2005), Internet a nierówności społeczne, Studia Socjologiczne 2(177): 107-131.
 4. Borins, S. (2010), Strategic planning form Robert McNamara to Gov 2.0, Public Administration Review 70(1).
 5. Campante, F. et al. (2013), Politics 2.0: The Multifaceted Effect of Broadband Internet on Political Participation (working paper).
 6. Conroy, M., Evans-Cowley, J. (2006), E-participation in planning: an analysis of cities adopting on-line citizen participation tools, Environment and Planning C: Government and Policy 24(3): 371-384.
 7. Couper, M.P. (2000), Web surveys: A review of issues and approaches, The Public Opinion Quarterly 64(4): 464-494.
 8. Długosz, D., Wygnański J.J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa.
 9. Dutton, W., Helsper, E. (2007), The Internet in Britain 2007, Oxford.
 10. Eggers, W.D. (2005), Government 2.0: Using Technology to Improve Education, Cut Red Tape, Reduce Gridlock and Enhance Democracy, Plymouth.
 11. Frieske, K., Pawłowska, K. (2011), Obywatelska partycypacja: migotanie idei, [w:] Olech, A. (red.), Partycypacja publiczna: O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa: 61-79.
 12. Friske, K. (2014), Polowanie na jednorożca: demokratyczna administracja publiczna?, Samorząd Terytorialny 24(1-2): 5-12.
 13. Gibson, R., Cantijoch, M. (2013), Conceptualizing and Measuring Participation in the Age of the Internet: Is Online Political Engagement Really Different to Offline?, The Journal of Politics 75.
 14. Kaźmierczak, T. (2011), Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne, [w:] Olech, A. (red.), Partycypacja publiczna: O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa: 83-99.
 15. Komito, L. (2005), e-Participation and governance: widening the net, The Electronic Journal of e-Government 3(1): 39-48.
 16. Kraemer, K., King, K. (2005), Information technology and administrative reform: will e-government be different?, The International Journal of Electronic Government Research 2(1): 1-20.
 17. Matczak, P. (2011), Formy partycypacji w procesie politycznym w zakresie ochrony środowiska, [w:] Olech, A. (red.), Partycypacja publiczna: O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa: 130-155.
 18. Meijer, A.J. et al. (2012), Government 2.0: key challenges to its realization, Electronic Journal of e-Government 10(1): 59-69.
 19. Oser, J. et al. (2013), Is online participation distinct from offline participation? A latent class analysis of participation types and their stratification, Political Research Quarterly 66.
 20. Palat, R.K., Pratchett, L. (2009), E-citizenship: reconstructing the public online, [w:] Durose, C., Greasley, S., Richardson, L. (eds.), Changing Local Governance, Changing Citizens, Bristol: 193-209.
 21. Peisert, A., Stachura, K. (2011), Partycypacja jako wynik rozwoju technik komunikowania i zmian charakteru sfery publicznej, [w:] Olech, A. (red.), Partycypacja publiczna: O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa: 45-60.
 22. Pratchett, L., Wingfield, M. (2004), Piloting e-voting: lessens and limitations from the UK experience, [w:] Kersting, N., Boldersheim, H. (eds.), Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis, Basingstoke: 172-192.
 23. Pratchetti, L., Leach, S. (2005), A New vision for local government: rhetoric or reality, Parliamentary Affairs (2): 318-334.
 24. Rucker, D.G. (2014), Online Public Participation Platforms and Applications (Overview) 2014.
 25. Sanford, C. (2007), Characterizing e-participation, International Journal of Information Management: 406-421.
 26. Tapscott, D. et al. (2008), Government 2.0: Transforming Government and Governance for the Twenty-First Century, New Paradigm: 1-25.
 27. Zarycki, T. (2002), Społeczne konsekwencje rozwoju Internetu – rewolucja czy reprodukcja struktur społecznych?, [w:] Batorski, D., Marody, M., Nowak, A. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa: 337-346.
 28. Zissis, D. et al. (2009), Competent electronic participation channels in electronic democracy, Electronic Journal of e-Government 7(2): 195-208.
 29. Strony internetowe:
 30. www.mamzdanie.org.pl [20-06-2014]
 31. www.konsultacje.soclab.org.pl [20-06-2014]
 32. http://pzo.gdos.gov.pl [20-06-2014]