Modernizacja administracji publicznej z perspektywy obszaru metropolitalnego

Main Article Content

Maciej Magiera

Abstrakt

Aby uczestniczyć w atrakcyjnym dla mas zglobalizowanym świecie, należy podążać za pewnymi trendami. Jeden z nich prowadzi do koncentrowania się społeczeństw wokół wielkich obszarów metropolitalnych, co wymusza na administracji publicznej, szczególnie samorządowej, poczynienie pionierskich kroków. W warunkach społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa ryzyka ulegającego procesom metropolitalnym spełnienie społecznej potrzeby kompleksowego minimalizowania ryzyka wymaga nieustannej mentalnej modernizacji administracji publicznej. Inaczej archaiczna działalność władz doprowadzi do deprecjacji obszaru, którym one administrują.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Magiera, M. (2015). Modernizacja administracji publicznej z perspektywy obszaru metropolitalnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 77(1), 385-393. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.21
Dział
Gospodarka miasta

Bibliografia

 1. Beck, U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa.
 2. Cieślarczyk, M. (2009), Tożsamość służb reagowania kryzysowego w świetle socjologicznego modelu kultury bezpieczeństwa, [w:] Maciejewski, J., Nowosielski, W. (red.), Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych, Wrocław.
 3. Dziurbejko, T. (2006), Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Warszawa.
 4. Kwiatkowski, S., Kwiatkowska-Drożdż, A. (2005), O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym, Tyczyn.
 5. Lubińska, T. et al. (2009), Reformy budżetowe w zakresie nowego zarządzania publicznego, [w:] Lubińska, T. (red.), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność, Warszawa.
 6. Marciniec, K. (2004), Właściwe zarządzanie pierwszym krokiem do sukcesu, [w:] Nowoczesne instrumenty zarządzania w samorządzie terytorialnym, Sulechów.
 7. Markowski, T., Marszał, T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa.
 8. Masik, G. (2010), Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia. Przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta, Warszawa.
 9. Mielżyński, J. (2004), Jakość pracy i kadr administracji samorządu terytorialnego, [w:] Nowoczesne instrumenty zarządzania w samorządzie terytorialnym, Sulechów.
 10. Moszoro, M. (2010), Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Warszawa.
 11. Nowak, J., Perska, A. (2012), Sieć partnerstwa jako czynnik kształtowania się metropolii na przykładzie aglomeracji poznańskiej, [w:] Kołomycew, A., Kotarba, B. (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Rzeszów.
 12. Słodowa-Hełpa, M. (2012), Samorząd terytorialny w procesie stymulowania zintegrowanego rozwoju, [w:] Kołomycew, A., Kotarba, B. (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Rzeszów.
 13. Stępień, J. (2011), Zastosowanie symulacji konstruktywnej w procesie szkolenia podmiotów zarządzania kryzysowego, [w:] Sobolewski, G., Majchrzak, D. (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, Warszawa.
 14. Sudoł, S. (2012), Nauki o zarządzaniu, Warszawa.
 15. Wiszniowski, R. (2013), Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa. Doświadczenia polskie, Toruń.