Nr 1 (2015)
Studia Azjatystyczne

Artykuły

Sylwia Filipowska
7-17
Stambuł w świetle księżyca – Boğaziçi Mehtapları Abdülhaka Şinasiego Hisara1
https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.01
PDF
Paweł Janik
18-34
Rola koczowników Wielkiego Stepu w transferze idei pomiędzy Europą a Dalekim Wschodem
https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.02
PDF
Dominika Kossowska
25-49
Analiza powstawania synkretycznych stylów zdobniczych w Azji Środkowej w VI-VIII w. n.e. na podstawie tkanin z Kotliny Turfańskiej
https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.03
PDF
Małgorzata Lipska
50-63
„Wy i my musimy zezwierzęceni nurzać się we krwi”. Obraz konfliktu izraelsko-palestyńskiego w najnowszej poezji hebrajskiej
https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.04
PDF
Marianna Lis
64-76
Rok 1965 w Indonezji w spektaklach Papermoon Puppet Theatre z Yogyakarty i filmie Scena zbrodni Joshuy Oppenheimera
https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.05
PDF
Amelia Macioszek
77-100
Safawidzkie adaptacje chińskich talerzy typu kraak
https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.06
PDF
Anna Młynarczyk
101-114
Nowe życie Orhana Pamuka i Jeśli zimową nocą podróżny Italo Calvino, czyli o książce w książce
https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.07
PDF
Agnieszka Pączkowska
115-132
Zjawisko ikiryō jako przykład podróży dusz w japońskiej literaturze dworskiej (VIII-XII wiek)
https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.08
PDF
Jakub Szymczak
133-151
Kinematografia w Kurdystanie. Obraz Kurdów w filmach Bahmana Ghobadiego
https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.09
PDF
Maciej Tybus
153-161
Hasekura Tsunenaga w Europie – sztuka, polityka i propaganda we wczesnych stosunkach europejsko-japońskich
https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.10
PDF
Marat Usmanov
162-178
Polityka językowa i tożsamość etniczna w Tatarstanie
https://doi.org/10.14746/sa.2015.1.11
PDF