Redakcja i Rada Naukowa

Redakcja

Redaktor naczelny : prof. dr hab. Andrzej Michałowski (Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska), e-mail: andrzej.michalowski@amu.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego :

prof. UAM dr hab. Marcin Danielewski (Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska), e-mail: md24947@amu.edu.pl

Sekretarz redakcji : Dr Milena Danielewska-Teska (Wydział Archeologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska), e-mail: m.teska@amu.edu.pl

 

Rada Naukowa

Prof. Hanna Kóčka-Krenz, Ph.D.  (Wydział Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Prof.  Jiří Macháček, Ph.D. (Katedra Archeologii i Muzeologii,  Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy)

Prof. Józef Dobosz, Ph.D. (Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska) 

Prof. Ulrich Müller, Ph.D. (Instytut Prehistorii i Protohistorii, Uniwersytet Christiana Albrechta, Kilonia, Germany)

Prof. Jerzy Strzelczyk, Ph.D. (Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)

Prof. Dániel Bagi, Ph.D. (Katedra Historii Średniowiecza i Wczesnej Nowożytności, Uniwersytet w Peczu, Pecz, Węgry)

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (Instytut Archeologii, Słowacka Akademia Nauk, Nitra, Słowacja)

Prof. Octavian Munteanu, Ph.D. (Katedra Historii, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iona Creangă, Kiszyniów, Mołdawia)