Kontakt

Kontakt do wydawcy:  

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 (I piętro)
61-725 Poznań
wydawnictwo@ptpn.poznan.pl
tel. 61 852 74 41 wewnętrzny 23.

 

Kontakt do współwydawcy: 

Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań 
tel. 61 829 14 27

Reprezentant współwydawcy: profesor UAM dr hab. Marcin Danielewski, md24947@amu.edu.pl