Pressto.

Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

Baner

OPIS CZASOPISMA
Interdyscyplinarny rocznik o miedzynarodowym zasiegu poświęcony szeroko pojetym dziejom Słowiańszczyny. Ukazuje się od roku 1948, publikujac prace naukowe z zakresu archeologii, historii, językoznawstwa i dyscyplin im pokrewnych. Czasopismo wydawane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach kongresowych.

INDEKSOWANE W:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; ICI Journals Master List

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/sla
ISSN: 0080-9993
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/3.0

Aktualności

 

Finansowanie czasopisma

 

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Slavia Antiqua” za lata 2013-2018 realizowane przez PTPN w ramach umowy 728/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 
Opublikowane: 2017-11-26
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo