Finansowanie czasopisma

Wydanie publikacji sfinansowano z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, grant numer RCN/SN/0538/2021/1 


2017-11-26

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Slavia Antiqua" za lata 2013-2018 realizowane przez PTPN w ramach umowy 728/P-DUN/2017 oraz za lata 2019-2020 w ramach  umowy 715/P-DUN/2019 oraz 198/WCN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.