Ogłoszenia

Wobec brutalnej agresji przeciw suwerennej Ukrainie Redakcja „Slavia Antiqua” bezterminowo zawiesza wszelkie formy współpracy z naukowcami (autorzy, członkowie Rady Naukowej) afiliowanymi przy instytucjach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś.