Ogłoszenia

Wobec brutalnej agresji przeciw suwerennej Ukrainie Redakcja „Slavia Antiqua” bezterminowo zawiesza wszelkie formy współpracy z naukowcami (autorzy, członkowie Rady Naukowej) afiliowanymi przy instytucjach Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś.

Finansowanie czasopisma

2017-11-26

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Slavia Antiqua" za lata 2013-2018 realizowane przez PTPN w ramach umowy 728/P-DUN/2017 oraz za lata 2019-2020 w ramach  umowy 715/P-DUN/2019 oraz 198/WCN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.