OPIS CZASOPISMA
Interdyscyplinarny rocznik o miedzynarodowym zasiegu poświęcony szeroko pojetym dziejom Słowiańszczyny. Ukazuje się od roku 1948, publikujac prace naukowe z zakresu archeologii, historii, językoznawstwa i dyscyplin im pokrewnych. Czasopismo wydawane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach kongresowych.

INDEKSOWANE W:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; ICI Journals Master List

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/sla
ISSN: 0080-9993
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/3.0

Finansowanie czasopisma

2017-11-26

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Slavia Antiqua" za lata 2013-2018 realizowane przez PTPN w ramach umowy 728/P-DUN/2017 oraz za lata 2019-2020 w ramach  umowy 715/P-DUN/2019 oraz 198/WCN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nr 60 (2019)

Wydano z pomocą finansową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Digitalizację i upowszechnienie czasopisma sfinansowano w ramach umowy 715/P-DUN/2019oraz 198/WCN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne w międzynarodowej bazie danych„The Central European Journal of Social Sciences and Humanities”http://cejsh.icm.edu.pl

Opublikowane: 2020-03-23

Wyświetl wszystkie numery