OPIS CZASOPISMA
Interdyscyplinarny rocznik o miedzynarodowym zasiegu poświęcony szeroko pojetym dziejom Słowiańszczyny. Ukazuje się od roku 1948, publikując prace naukowe z zakresu archeologii, historii, językoznawstwa i dyscyplin im pokrewnych. Czasopismo jest wydawane przez Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach zagranicznych, szczególnie kongresowych.

INDEKSOWANE W:

Scopus;The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; ICI Journals Master List;ERICH PLUS

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW): 100 punktów

DOI: 10.14746/sla

ISSN: 0080-9993
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/3.0

Finansowanie czasopisma

2017-11-26

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Slavia Antiqua" za lata 2013-2018 realizowane przez PTPN w ramach umowy 728/P-DUN/2017 oraz za lata 2019-2020 w ramach  umowy 715/P-DUN/2019 oraz 198/WCN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nr 62 (2021)

Wydano z pomocą finansową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

Opublikowane: 2021-11-08

POŻEGNANIE PANI MIROS ŁAWY DERNOGI (1953-2021)

Agnieszka Krawczewska, Anna Skrzeczyńska

445-446

Wyświetl wszystkie numery