Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

Aktualny numer

Nr 64 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 13

OPIS CZASOPISMA
Interdyscyplinarny rocznik o międzynarodowym zasięgu poświęcony szeroko pojętym dziejom Słowiańszczyzny. Ukazuje się od roku 1948, publikując prace naukowe z zakresu archeologii, historii, językoznawstwa i dyscyplin im pokrewnych. Czasopismo jest wydawane przez Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Historii i Nauk Społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prace ogłaszane są zarówno po polsku jak i w językach zagranicznych, szczególnie kongresowych.

INDEKSOWANE W:

Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ) , The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), ICI Journals Master ListERIH PLUS, ICI World of Journals, Most Wiedzy, Biblioteka Nauki, Naukowe i Branżowe Czasopisma Polskie Czasopisma Elektroniczne– ARIANTA , Polska Bibliografia Naukowa – PBN, Baza Bibliograficzna Czasopism Humanistycznych i Społecznych – BazHum, Portal Komunikacji Naukowej – INFONA, Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – AMUR, Bielefeld Academic Search Engine – BASE, Central and Eastern European Online Library – CEEOL, Elektronische Zeitschriftenbibliothek, Information Matrix for the Analysis of Journals - MIAR, Google Scholar Bibliographic Database, Network of Library Content and Services – WorldCat, Publishers International Linking Association Inc. – Crossref, The Directory of Open Access scholarly Resources – ROAD, Korea Open Access Platform for Researchers

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Ministerstwo Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 100 

DOI: 10.14746/sla
ISSN: 0080-9993
eISSN: 2545-0212

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 
CC_by-nd/3.0  

 

Ogłoszenia

Artykuły

Олена Веремейчик
21-57
Археологічні пам’ятки Любеча
PDF
Łukasz Maurycy Stanaszek
59-75
Tu było żyć trudno, ale się opłacało… Wielokulturowe skupiska osadnicze na Urzeczu jako przykład długotrwałej i uporządkowanej kolonizacji terenów zalewowych Wisły
PDF
Borys Paszkiewicz
77-131
Śląsk w X wieku: źle postawione zagadnienie
PDF
Michał Kara
133-167
Groby o domniemanych skandynawskich atrybucjach etno-kulturowych z obszaru państwa pierwszych Piastów w kontekście archeologicznych paradygmatów badawczych
PDF
Marek Florek
169-196
Węgrzy w Małopolsce w X-XII wieku w świetle źródeł toponomastycznych i archeologicznych
PDF
Joanna Sawicka
197-220
Kilka uwag o szklanych naczyniach z grodu na Ostrowie Lednickim
PDF
Aldona Kurzawska, Anna Głód
221-241
Muszle – zawieszki – amulety we wczesnym średniowieczu z terenu Polski na przykładzie znalezisk z Kruszwicy
PDF
Szymon Mitelsztet
243-274
Wczesnośredniowieczne groty strzał z poroża i kości
PDF
Wojciech Chudziak, Adam Musiałowski, Marcin Weinkauf
275-304
A silver deposit from Niedźwiedź – another premise in the study of the origins and function of a stronghold in steklin in Dobrzyń region
PDF (English)
Olena Olehivna Makhota
305-333
Main characteristics of 11th -15th centuries bricks from monumental buildings of the Pechersk monastery in Kyiv
PDF (English)
Kamil Wasilkiewicz
335-352
The impact of the crusade ideas in Western Pomerania (from the twelfth to the first quarter of the thirteenth century )
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania