Kontakt

Kontakt do wydawcy: / Contact with the publisher:


Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk br>

ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 (I piętro) br>

61-725 Poznań br>


wydawnictwo@ptpn.poznan.pl


tel. 61 852 74 41 wewnętrzny 23. br>Kontakt do współwydawcy: / Contact with the co-publisher:


Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7


61-614 Poznań

tel. 61 829 14 27

Główna osoba do kontaktu

Prof. Andrzej Michałowski, Ph.D.
Wydział Archeologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań
Telefon 61 829-1427

Wsparcie techniczne

Pressto