Wykład gościnny Prof. dr. W.H. Zimmermanna w ramach w ramach programu "Akademicki i naukowy Poznań"
PDF

Jak cytować

Teska, M. (2015). Wykład gościnny Prof. dr. W.H. Zimmermanna w ramach w ramach programu "Akademicki i naukowy Poznań". Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), 279–281. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.17
https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.17
PDF