Międzynarodowe sympozjum w stulecie ukazania się katalogu zabytków Ericha Blume w 1915 r. Culture concepts and designed cultures. Systematic registration of archaeological finds of the Iron Age from Central and Norhern Europe. Potential and limits, Poznań-Puszczykowo 6-9 maja 2015 r
PDF

Jak cytować

Teska, M. (2015). Międzynarodowe sympozjum w stulecie ukazania się katalogu zabytków Ericha Blume w 1915 r. Culture concepts and designed cultures. Systematic registration of archaeological finds of the Iron Age from Central and Norhern Europe. Potential and limits, Poznań-Puszczykowo 6-9 maja 2015 r. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), 282–283. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.18
https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.18
PDF