Ein spätslawischer Friedhof mit Schwertgräbern von Wusterhausen an der Dosse, red. Felix Biermann, Franz Schopper, Arbeitsberichte zur Bodendenkmalpflege in Brandenburg, z. 23, Verlag: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, Wünsdorf 2012, ss. 216 (Andrzej Janowski)

Main Article Content

Andrzej Janowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janowski, A. (2014). Ein spätslawischer Friedhof mit Schwertgräbern von Wusterhausen an der Dosse, red. Felix Biermann, Franz Schopper, Arbeitsberichte zur Bodendenkmalpflege in Brandenburg, z. 23, Verlag: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, Wünsdorf 2012, ss. 216 (Andrzej Janowski). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (55), 254-258. https://doi.org/10.14746/sa2014LV.9
Dział
Polemiki i recenzje

Bibliografia

  1. Biermann F. 2008, Medieval élite burials in eastern Mecklenburg and Pomerania, Antiquity 82/315, s. 87-98.
  2. Biermann F. 2009 Bootsgrab-Brandgrab-Kammergrab. Die slawischen Gräberfelder von Usedom im Kontext der früh- und hochmittelalterlichen Bestattungssitten in Mecklenburg und Pommern, Rahden.
  3. Janowski A. 2011, „Jeżeli umrze ktoś znaczny z nich, kopią dlań grób podobny do obszernego domu...”. Kilka uwag o tzw. grobach komorowych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] „In silvis, campis... et urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, red. S. Cygan, P.N. Kotowicz, M. Glinianowicz, Rzeszów–Sanok, s. 385-402.
  4. Janowski A. 2014, Groby 558 i 1120 z Cedyni na tle wczesnośredniowiecznych zachodniopomorskich pochówków z mieczami, [w:] Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t. 1, red. P. Migdalski, Chojna–Szczecin–Cedynia, s. 53-103.
  5. Rębkowski M. 2007, Chrystianizacja Pomorza Zachodniego. Studium archeologiczne, Szczecin.