Nr 4(24) (2018)

Artykuły

Krystian Ziemski
9-29
Polubowne załatwianie spraw w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2017 r.
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.1
Joanna Wegner, Bartłomiej Wróblewski
31-46
Mediacja w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.2
Agnieszka Skóra
47-64
Instytucja mediacji w Chińskiej Republice Ludowej i Republice Chińskiej (Tajwanie)
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.3
Magdalena Tabernacka
65-82
Zastosowanie komunikacji elektronicznej w mediacjach w administracji publicznej
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.4
Bartłomiej Chludziński
83-100
O potrzebie alternatyw dla sądowego rozstrzygania sporów pomiędzy władzami administracyjnymi a podmiotami prywatnymi w świetle Zalecenia Komitetu Rady Ministrów R (2001)9
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.5
Bartosz Wyżykowski
101-138
Skarga nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.6

Komentarze, opinie, polemiki

Joanna Mucha
139-158
Mediacja w administracji? Uwagi na tle doświadczeń w zakresie mediacji w sprawach cywilnych
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.7
Sebastian Gajewski
159-173
Dopuszczalność prowadzenia mediacji w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (w postępowaniu przed organem rentowym)
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.8

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jankowska
175-179
Marzena Myślińska, Mediator w polskim porządku prawnym
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.9

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Konrad Różowicz
180-182
Willem A. Janssen, The Institutionalised and Non-Institutionalised Exemptions from EU Public Procurement Law: Towards a More Coherent Approach?
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.10
Konrad Różowicz
182-183
Raquel Carvalho, The Remedy of Ineffectiveness: Reform Perspectives , „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2017, vol. 12, iss. 4, s. 374–382
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.11

Sprawozdania i Informacje

Aleksandra Bocheńska
185-191
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Umowa o pracę? Umowa cywilnoprawna? Samozatrudnienie?”, Poznań, 15 listopada 2018 r.
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.12