Nr 4(24) (2018)

Przegląd Piśmiennictwa - Przegląd polskich opracowań naukowych

Paulina Jankowska
175-179
Marzena Myślińska, Mediator w polskim porządku prawnym
https://doi.org/10.14746/spp.2018.4.24.9
PDF