Janicki’s Love for the Homeland and His Patriotic Poetry: Tribute on the 500th Anniversary of the Poet’s Birthday (1516–1543)
PDF (English)

Słowa kluczowe

Klemens Janicki
patriotism
education
nobility

Jak cytować

Lewandowski, I. (2017). Janicki’s Love for the Homeland and His Patriotic Poetry: Tribute on the 500th Anniversary of the Poet’s Birthday (1516–1543). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 27(3), 293–311. https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.16

Abstrakt

The paper aims to present some aspects of Janicki’s poetry devoted to some Various existence problems of that times, i. e. social status of the poor, the education opportunities for them, and insisting on the greater care of the country from the nobility

https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.16
PDF (English)

Bibliografia

Primary sources

Clementis Ianicii poetae laureati Carmina. Ed. by L. Ćwikliński. 1930. Cracoviae.

Janicki, K. Carmina. Dzieła wszystkie. Ed. and introd. (I) by J. Krókowski, introd. (II) and comm. by J. Mosdorf, tansl. by E. Jędrkiewicz. 1966. Wrocław.

Janicki, K. Utwory łacińskie. Transl. and introd. by M. Jezienicki. 1933. Lwów.

Medytacje Janicjusza. Transl. by Z. Kubiak. 1993. Warszawa.

Secondary sources

Cytowska 1962–1964: Cytowska, M. 1962–1964. Polski słownik biograficzny. Vol. X, s.v. Janicki Klemens. Wrocław.

Ćwikliński 1893: Ćwikliński, L. 1893. Klemens Janicki: poeta uwieńczony (1516–1543). Kraków.

Ćwikliński 1934: Ćwikliński, L. 1934. „Klemens Ianicius i Andrzej Lubelczyk.” Przyczynki do historii poezji polsko–łacińskiej w. XVI 6 (vol. 4).

Judkowiak, Sienkiewicz 1991: Dwór mający w sobie osoby i mózgi rozmaite. Studia z dziejów literatury i kultury. Ed. by B. Judkowiak, B. Sienkiewicz. Poznań.

Kubiak 1993: Kubiak, Z. 1993. Kalendarium. In Medytacje Janicjusza. Transl. by Z. Kubiak. 199–211. Warszawa.

Krzyżanowski 1958: Krzyżanowski, J. 1958. W wieku Reja i Stańczyka. Warszawa.

Lewandowski 2006: Lewandowski, I. 2006. „Klemens Janicki. Polski Owidiusz nad Wartą zrodzony (1516–1543).” Kronika Miasta Poznania: Literackie przystanki 4: 18–31.

Lewandowski 2007: Lewandowski, I. 2007. Polonia Latina. Szkice o literaturze łacińskiej w dawnej Polsce. Ed. by K. Dominas, M. Miazek-Męczyńska, A.W. Mikołajczak. Gniezno.

Lewndowski 2016: Lewandowski, I. 2016. Poeta laureatus czyli życie i dzieło Klemensa Janickiego 1516–1543. Żnin.

Mroczek 1989: Mroczek, K. 1989. Epitalamium staropolskie. Między tradycją literacką a obrzędem weselnym. Wrocław.

Nowak-Dłużewski 1966: Nowak-Dłużewski, J. 1966. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Czasy Zygmuntowskie. Warszawa.

Stawecka 1966: Stawecka, K. 1966. „Elementy liryczne i epiczne w polsko–łacińskim epitalamium.” Roczniki Humanistyczne 14 (vol. 3).

Teresińska 2001: Teresińska, I. 2001. Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. Vol. II. 21–23. Warszawa.