Tom 27 Nr 3 (2017)
Opis numeru

Special Issue

Specjalny numer czasopisma „Symbolae Philologorum Posnaniensium” w wersji angielskiej – typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji finansowane w ramach umowy 507/P–DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę. 

COMMENTATIONES

Ewa Skwara
7–12
Opera – Oratorio Oedipus Rex by Stravinsky and the Greek Original (SPhP XI, 1996)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.1
PDF (English)
Piotr Stępień
13–27
Change of Rhythm as a Compositional Technique
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.2
PDF (English)
Piotr Bering
29–34
Staging in the Medieval Theatre and Text
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.3
PDF (English)
Joanna Pypłacz
35–47
“Gothic” Elements in Seneca’s Tragedies
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.4
PDF (English)
Hubert Wolanin
49–57
Linguistic Didacticism in the Noctes Atticae by Aulus Gellius
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.5
PDF (English)
Anna Maria Lasek
59–71
The Elements of Comedy and Parody in the Dionysiaca of Nonnus
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.6
PDF (English)
Dominika Budzanowska-Weglenda
73–102
Temperantia, Golden Mean of Seneca the Younger, Roman Stoic
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.7
PDF (English)
Mateusz Stróżyński
103–137
Psychotic phenomena in Euripides’ Heracles
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.8
PDF (English)
Krzysztof Rzepkowski
139–155
Three Settings in Seneca’s Phaedra
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.9
PDF (English)
Przemysław Nehring
157–168
The Authority of Seneca in the Early Christian Argumentation
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.10
PDF (English)
Jakub Pigoń
169–187
The Portrayal of Seneca in the Octavia and in Tacitus’ Annals
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.11
PDF (English)
Magdalena Jarczyk
189–236
Aspects of Myth in the Homeric Hymn to Hermes
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.12
PDF (English)
Aleksandra Arndt
237–247
From Tibullus’s Palette of Literary Genres. Prayer and Religious Hymn as Exponents of the Poetic Program of the Elegiac Poet
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.13
PDF (English)
Łukasz Berger
249–273
The Old Man and Linguistic Politeness in the Comedies of Plautus
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.14
PDF (English)
Radosław Piętka
275-291
“When the Stars are Glittering with Gold up in the Sky...”. Jewellery Metaphors in Descriptions of the Sky Phenomena in Roman Literature
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.15
PDF (English)
Ignacy Lewandowski
293–311
Janicki’s Love for the Homeland and His Patriotic Poetry: Tribute on the 500th Anniversary of the Poet’s Birthday (1516–1543)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.16
PDF (English)
Monika Szczot
313-326
The Menippean Letter or the Menippean Epistolary Satire? Remarks on Selected Enlightenment Letters
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.17
PDF (English)