From Tibullus’s Palette of Literary Genres. Prayer and Religious Hymn as Exponents of the Poetic Program of the Elegiac Poet
PDF (English)

Słowa kluczowe

Tibullus
love elegy
prayer
religious hymn

Jak cytować

Arndt, A. (2017). From Tibullus’s Palette of Literary Genres. Prayer and Religious Hymn as Exponents of the Poetic Program of the Elegiac Poet. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 27(3), 237–247. https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.13

Abstrakt

The article presents the analysis of hymns and prayers in the love elegies of Tibullus.
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.3.13
PDF (English)

Bibliografia

Baudy 1998: Baudy, D. 1998. Römische Umgangsriten. Eine ethologische Untersuchung der Funktion von Wiederholung für religiöses Verhalten. Tübingen.

Boyd 1984: Boyd, B. W. 1984. “»Parva seges satis est«: the landscape of Tibullan Elegy in 1. 1 and 1.10.” Transactions of the American Philological Association 114: 273–80.

Cairns 1979: Cairns, F. 1979. Tibullus. A Hellenistic Poet at Rome. Cambridge.

Danielewicz 2001: Danielewicz, J. 2001. Liryka starożytnej Grecji. Warszawa–Poznań.

Geiger 1978: Geiger, H. 1978. Interpretationen zur Gestalt Amors bei Tibull. Zürich.

Holzberg 2001: Holzberg, N. 2001. Die römische Liebeselegie. Die Einführung. Darmstadt2.

Luck 1961: Luck, G. 1961. Die römische Liebeselegie. Heidelberg.

Murgatroyd 1975: Murgatroyd, P. 1975. “»Militia amoris« and the Roman Elegists.” Latomus 34: 59–79.

Pöstgens 1940: Pöstgens, P. 1940. Tibulls Ambarvalgedicht (II, 1). Würzburg–Aumühle.

Przychocki, Strzelecki 1955: Przychocki, G. and Strzelecki, Wł. 1955. Rzymska elegia miłosna (wybór). Transl. by A. Świderkówna. Ed. by G. Przychocki and Wł. Strzelecki. Wrocław2.

Putnam 1973: Putnam, M. C. J. 1973. Tibullus. A Commentary. Norman.

Stankiewicz 2008: Stankiewicz, L. 2008. Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wrocław.

Swoboda 1969: Swoboda, M. 1969. Albius Tibullus. Poeta elegijny. Poznań.

Swoboda, Danielewicz 1981: Swoboda, M. and Danielewicz, J. 1981. Modlitwa i hymn w poezji rzymskiej. Poznań.

Wójcik 1991: Wójcik, A. 1991. “Tibullusa wiersz okolicznościowy na cześć Messalli (Tib. I 7).” Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 8: 77–90.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.