Łacińskie epitafia w farze poznańskiej

Main Article Content

Rafał Rosół

Abstrakt

The paper deals with three Latin epitaphs that are located in the Parish Church in Poznań (the former Jesuit Church). These inscriptions honour Stanisław Grabski (ca. 1633–1693), Kasper Drużbicki (1590–1662) and Józef Pawłowski (1698–1759). The author provides a critical edition of the inscriptions, their Polish translations, as well as a commentary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rosół, R. (2018). Łacińskie epitafia w farze poznańskiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 28(1), 187–203. https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.10
Dział
COMMENTATIONES

Referencje

 1. Bednarski 1939–46: S. Bednarski, Drużbicki Kasper (1590–1662), w: Polski Słownik Biograficzny, t. V, Kraków 1939–1946, 403n.
 2. Chmielewski 2002: M. Chmielewski, Przez Jezusa do Maryi w duchowości polskiej, w: Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego (Licheń, 26–27.10.2001), red. S.C. Napiórkowski, K. Pek, Częstochowa–Licheń 2002, 125–137.
 3. Drzymała 1970: K. Drzymała, Ks. Kasper Drużbicki T.J., „Nasza Przeszłość” XXXIII, 143–165.
 4. Dworzaczek 1959–60: W. Dworzaczek, Grabski Stanisław h. Wczele (ok. 1633–1693), w: Polski Słownik Biograficzny, t. VIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1959–1960, 518n.
 5. Dymnicka-Wołoszyńska 1980: H. Dymnicka-Wołoszyńska, Pawłowski Józef h. Wierzbno (1698–1759), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXV, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, 504n.
 6. Grzebień 2004: L. Grzebień (red.), Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy. 1564–1995, wyd. 2, Kraków 2004.
 7. Karta ewidencyjna epitafium ks. Kaspra Drużbickiego, w: Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, oprac. I. Błaszczyk, Poznań 1991 (z późniejszymi uzupełnieniami).
 8. Kearns 2011: C. Kearns, The Expanded Text of Ecclesiasticus. Its Teaching on the Future Life as a Clue to Its Origin, Berlin–New York 2011.
 9. Kurzawa, Kusztelski 1998: Z. Kurzawa, A. Kusztelski (red.), Katalog zabytków sztuki. Miasto Poznań, cz. II: Śródmieście. Kościoły i klasztory. 1, Warszawa 1998.
 10. Łukaszewicz 1858: J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, t. I, Poznań 1858.
 11. Malczewski 1747: A. Malczewski, Umbra ligatae. Praecursio solutae eloquentiae proiecta in lucem, Poznań 1747.
 12. Misiurek 1994: J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. I (w. X–XVII), Lublin 1994.
 13. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, wyd. 3, Poznań–Warszawa 1990 [tzw. Biblia Tysiąclecia].
 14. Szczepaniak 1996: M. Szczepaniak, Fara poznańska. Przewodnik, wyd. 2, Poznań 1996.
 15. The Hierarchy of the Catholic Church. Current and Historical Information about its Bishops and Dioceses, w: [http://www.catholic-hierarchy.org/].
 16. Zwolski 1936: S. Zwolski, Przewodnik po farze poznańskiej, Poznań 1936.