Pressto.

Nagłowek strony

Vol 28, Nr 1 (2018)

Spis treści

COMMENTATIONES

Wyprawa Cyrusa i odwrót Dziesięciu Tysięcy w przekazie Diodora (14.19–31; 37.1–4): Przekład i komentarz PDF
Piotr Głogowski 5–32
Klaudiusz Elian o nazwach młodych zwierząt („De natura animalium” VII 47) PDF
Elwira Kaczyńska 33–48
The Training of Porphyry’s ‘Athlete’: The Ascetic Philosopher in On the Abstinence from Eating Flesh PDF
Isha Gamlath 49–66
Nawiązania do traktatów filozoficznych Cycerona w „De rei publicae dignitate” Marka Hieronima Vidy – (…) deperditis barbarorum iniuria sex illis libris, quibus Tullius Cicero se ipse testatur explicasse hanc philosophiae partem (The allusions to Cicero’s philosophical treatises in Marco Girolamo Vida’s De rei publicae dignitate – (…) deperditis barbarorum iniuria sex illis libris, quibus Tullius Cicero se ipse testatur explicasse hanc philosophiae partem) PDF
Agnieszka Paulina Lew 67–83
Kogo strzegły Lares Praestites? PDF
Barbara Hartleb-Kropidło 85–102
Jana ze Stobnicy (1470–1519) wykład o Grecji. Inspiracje Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (1405–1464) PDF
Robert K. Zawadzki 103–119
Palingeniusz, „Zodiak życia”, ks. III: „Bliźnięta” PDF
Ewelina Drzewiecka 121–150
Lenocinium, Avaritia, Hiems – stara kobieta w wizerunkach postaci symbolicznych w „De actione scenica” Franza Langa w świetle tradycji literackiej i artystycznej PDF
Justyna Zaborowska-Musiał 151–173
Latin as a cultural Identity: a central European Case PDF (English)
Piotr Bering 175–185
Łacińskie epitafia w farze poznańskiej PDF
Rafał Rosół 187–203


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo