Tom 28 Nr 1 (2018)

COMMENTATIONES

Piotr Głogowski
5–32
Wyprawa Cyrusa i odwrót Dziesięciu Tysięcy w przekazie Diodora (14.19–31; 37.1–4): Przekład i komentarz
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.1
PDF
Elwira Kaczyńska
33–48
Klaudiusz Elian o nazwach młodych zwierząt („De natura animalium” VII 47)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.2
PDF
Isha Gamlath
49–66
The Training of Porphyry’s ‘Athlete’: The Ascetic Philosopher in On the Abstinence from Eating Flesh
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.3
PDF
Agnieszka Paulina Lew
67–83
Nawiązania do traktatów filozoficznych Cycerona w „De rei publicae dignitate” Marka Hieronima Vidy – (…) deperditis barbarorum iniuria sex illis libris, quibus Tullius Cicero se ipse testatur explicasse hanc philosophiae partem (The allusions to Cicero’s philosophical treatises in Marco Girolamo Vida’s De rei publicae dignitate – (…) deperditis barbarorum iniuria sex illis libris, quibus Tullius Cicero se ipse testatur explicasse hanc philosophiae partem)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.4
PDF
Barbara Hartleb-Kropidło
85–102
Kogo strzegły Lares Praestites?
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.5
PDF
Robert K. Zawadzki
103–119
Jana ze Stobnicy (1470–1519) wykład o Grecji. Inspiracje Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (1405–1464)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.6
PDF
Ewelina Drzewiecka
121–150
Palingeniusz, „Zodiak życia”, ks. III: „Bliźnięta”
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.7
PDF
Justyna Zaborowska-Musiał
151–173
Lenocinium, Avaritia, Hiems – stara kobieta w wizerunkach postaci symbolicznych w „De actione scenica” Franza Langa w świetle tradycji literackiej i artystycznej
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.8
PDF
Piotr Bering
175–185
Latin as a cultural Identity: a central European Case
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.9
PDF (English)
Rafał Rosół
187–203
Łacińskie epitafia w farze poznańskiej
https://doi.org/10.14746/sppgl.2018.XXVIII.1.10
PDF