„Praworządność na wygnaniu”, czyli o nieprzemijającej aktualności pewnego Homerowego porównania
PDF

Słowa kluczowe

Homeric simile (Π 384–393)
Hesiod and diagnosis of lawlessness
Aratus’ myth of Dike

Jak cytować

Appel, W. (2023). „Praworządność na wygnaniu”, czyli o nieprzemijającej aktualności pewnego Homerowego porównania. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 33(1), 15–21. https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.2

Abstrakt

In one of his similes (Π 384–393), Homer noticed that Zeus is angry with people for breaking the law with unjust judgments (σκολιὰς κρίνωσι θέμιστας) and that was how they were driving justice away (ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι). The author of the article compares this statement with observations made by Hesiod (Op. 224 sqq.), who devoted relatively great space to the issues of law and justice (Δίκη). Hesiod’s statements turn out to be timeless and are reflected even in the diagnosis of our contemporary political life. The author ends his considerations with a reminder of the myth of Dike in Aratus’ poem.

https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.2
PDF

Bibliografia

Dzieła Krasickiego, dziesięć tomów w jednym, z portretem Autora, Paryż 1830, 481.

K. Kaszewski, Hezyoda „Roboty i Dnie”, Lwów 1902.

Hezjod, Prace i dnie, przeł. i oprac. W. Steffen, Wrocław 1952.

Hesiod, Works and Days, edited with Prolegomena and Commentary by M.L. West, Oxford 1978.

Homer, Iliada, przekł., wstęp i słowniczek imion własnych I. Wieniewski, Kraków 1984.

Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, wstęp i przypisy J. Łanowski, Wrocław 1986.

Hezjod, Narodziny bogów (Theogonia), Prace i dni, Tarcza, przeł. J. Łanowski, Warszawa 1999.

Homer, Iliada, przekł., wstęp i przypisy N. Chadzinikolau, Katowice 2004.

Homer, Iliada, przekł., wstęp i przypisy R.R. Chodkowski, Lublin 2022.

The Iliad: A Commentary, General Editor Goeffrey S. Kirk, vol. IV books 13–16 by R. Janko, Cambridge 1992, 364–367.

Appel 2002: W. Appel, Klea kai aklea andron. Zarys dziejów greckiej poezji epickiej od Choirilosa do Nonnosa, Toruń 2002.

Rostropowicz 1998: J. Rostropowicz, Król i poeta, czyli o „Fajnomenach” Aratosa z Soloi, Opole 1998.

Rostropowicz 2003: J. Rostropowicz, Mit o Dike w wersji Aratosa z Soloj, „Collectanea Philologica” V (2003), 53–63.

Schmidt 1982: M. Schmidt, Lexicon des frühgriechischen Epos, Begründet von B. Snell, 10 Lieferung βάδην – Διώνη, Redaktion E.M. Voigt, Göttingen 1982, 303–305.