Mikołaj Rej and his “Kupiec” and Religious Topics on the Polish Stage
PDF (English)

Słowa kluczowe

Reformation
staging
theology
16th century
Poland

Jak cytować

Bering, P. (2023). Mikołaj Rej and his “Kupiec” and Religious Topics on the Polish Stage. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 33(1), 41–50. https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.5

Abstrakt

The present paper focuses on the Polish religious polemic during the first phase of the Reformation period. Today we know only a few plays from this period. Fortunately, they do allow us, nevertheless, to analyse the main topic and to reconstruct their hypothetical staging.

https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.5
PDF (English)

Bibliografia

[Mikołaj z Wilkowiecka], Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim. Ed. J. Okoń, Wrocław-Kraków 1970.

Korczewski 1889: [Wit Korczewski], Wita Korczewskiego Rozmowy polskie łacińskim językiem przeplatane. Ed. J. Karłowicz, Kraków 1889.

Korczewski 2002: [Wit Korczewski], Rozmowy polskie, łacińskim językiem przeplatane, rytmy ośmiorzecznemi słożone. In Komedie, dialog polemiczny i moralitet XVI wieku. Ed. K. Wilczewska, 1–125, Lublin 2002.

Naogeorgus 1927: Thomas Naogeorgus (Kirchmayer), Tragoedia alia nova: Mercator seu Iudicium, in qua in conspectum ponuntur apostolica et papistica doctrina, quantum utraque in conscientiae certamine valeat et efficiat et quis utriusque futurum sit exitus. In Drei Schauspiele vom sterbenden Menschen. Ed. J. Bolte, 161–319, Leipzig 1927.

Rej 1898: Mikołaj Rej, Kupiec to jest kształt a podobieństwo sądu bożego ostatecznego. Ed. Z. Celichowski, Poznań 1898.

Rej 1924: Mikołaj Rej, Kupiec. Ed. R. Kotula and A. Brückner, Kraków 1924.

Rej 1959: Mikołaj Rej, Kupiec. Ed. J. Lewański. In Dramaty Staropolskie, vol. 1, 483–562, Warszawa 1959.

Rej 2008: Mikołaj Rej, Kupiec to jest Kstałt a podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego, Poznań 2008. [facsimile of old print from 1549].

Rej 2009: Mikołaj Rej, Kupiec. Ed. A. Kochan, Warszawa 2009.

Abramowska 1974: Abramowska, J. 1974. Ład i fortuna: o tragedii renesansowej w Polsce. Wrocław: Ossolineum.

Bering 2021: Bering, P. 2021. “Łacina i polszczyzna w Historyi. Przypadek, gra czy świadoma decyzja?” In Wokół Mikołaja z Wilkowiecka. Analizy i porównania. Ed. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, 83–93. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Catholy 1969: Catholy, E. 1969. Das deutsche Lustspiel. Vom Mittelalter bis zum Ende der Barockzeit. Stuttgart: Kohlhammer.

Dąbrówka 2007: Dąbrówka, A. 2007. “The Theatre of Death in Early Polish Drama.” European Medieval Drama 11: 161–186. DOI: https://doi.org/10.1484/J.EMD.2.303478

Dąbrówka 2013: Dąbrówka, A. 2013. Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia–cywilizacja–estetyka. 2nd ed. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Dietl 2014: Dietl, C. 2014. “Eine neue Heilige des Protestantismus: Die Pura-Tragödie des Hans Sachs.” European Medieval Drama 18: 111–128. DOI: https://doi.org/10.1484/J.EMD.5.110508

Dodwell 2000: Dodwell, C. R. 2000. Anglo-saxon Gesture and the Roman Stage. Cambridge: University Press.

Freud 2014: Freud, K. 2014. “Die Dramatisierung des protestantischen Märtyrers in Michael Sachs’ Tragedia / von Stephano dem heiligen marterer (1565).” European Medieval Drama 18: 53–78. DOI: https://doi.org/10.1484/J.EMD.5.110506

Hardison 1965: Hardison, O.B. 1965. Christian rite and Christian drama in the Middle Ages; essays in the origin and early history of modern drama. Baltimore: Johns Hopkins Press. DOI: https://doi.org/10.1353/book.68457

Joint Declaration on the Doctrine of Justification The Lutheran World Federation and the Roman Catholic Church 20th Anniversary Edition 2019. Geneva: The Lutheran World Federation. Kościół w Polsce, vol. II. Ed. J. Kłoczowski 1969. Kraków: Znak.

Krążyńska, Mika 2018: Krążyńska, Z., Mika, T. 2018. Kazania świętokrzyskie w perspektywie tekstowej i ogólnojęzykowej. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Lewański 1981: Lewański, J. 1981. Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce. Warszawa: PWN.

Lipiński 1974: Lipiński, J. 1974. Sztuka aktorska w Polsce 1500–1633. Warszawa: PWN.

Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej. Ed. K. Meller 2017. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łacina jako język elit. Ed. J. Axer 2004. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Maciuszko 2002: Maciuszko, J. T. 2002. Mikołaj Rej, zapomniany teolog ewangelicki z XVI w. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Mejor 2015: Mejor, M. 2015. Florilegium. Studia o literaturze łacińskiej XIII-XVII wieku w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.

Meller 2004: Meller, K. 2004. “Noc przeszła, a dzień się przybliżył”. Studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Mika 2012: Mika, T. 2012. “Kazania świętokrzyskie” – od rękopisu do zrozumienia tekstu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nowe światy. Sztuki performatywne jako polityczne przestrzenie konfliktu, dialogu i troski. Ed. K. Kurek, M. Rewerenda, A. Siwiak 2022. Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM.

Pogranicza teatralności. Poezja, poetyka, praktyka. Ed. A. Dąbrówka 2011. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Ptaszyński 2017: Ptaszyński, M. 2017. “Luteranizm bez Lutra? Luter w Polsce w XVI w.” In Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej. Ed. K. Meller, 26–65. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323531449.pp.26-65

Sinkewycz 2009: Sinkewycz, N. 2009. “Klasztory dominikańskie na Wołyniu, a miejscowe społeczeństwo: analiza wzajemnych relacji w XVII-XVIII w.” In Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej. Ed. A. Markiewicz, M. Miławicki OP, 215–225. Kraków: Esprit.

Stępień 2017: Stępień, P. 2017. “Zbawcza wartość krzyża. O źródłach luterańskiej pobożności pasyjnej w Rzeczypospolitej XVI-XVII w.” In Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej. Ed. K. Meller, 164–200. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323531449.pp.164-200

Tazbir 1973: Tazbir, J. 1973. A state without stakes: Polish religious toleration in the sixteenth and seventeenth centuries. New York: The Kościuszko Foundation. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Vennebusch 2021: Vennebusch, J.H. 2021. Neusematisierungen im liturgischen Gebrauch. Performative Dimensionen mittelalterlicher sakraler Ausstattungsobjekte. Zeitschrift des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 72/73: 227–248.

Vlček 1960: Vlček, J. 1960. Dějiny české literatury, vol. I. Praha: Státní Nakladelství Krásné Literatury, Hudby a Umění.

Wokół Mikołaja 2021: Wokół Mikołaja z Wilkowiecka. Analizy i porównania. Ed. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz 2021. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Stylianou 2017: Stylianou, A. 2017. Martyrs’ blood in the English Reformations. <https://warwick.ac.uk/fac/arts/history/students/eportfolios/hyrnaf/anastasia_stylianou_martyrs_blood_in_the_english_reformations.pdf> (access on-line: 28.12.2022).