Klemensa Janicjusza sztuka wymówki

Main Article Content

Elwira Buszewicz

Abstrakt

Rhetorical strategy called the recusatio, starting from the rejection of the epic in the Hellenistic period, developed in diverse ways in Roman poetry (Tibullus, Vergil, Horace, Martial and others). It was often connected with the poet’s declaration of his literary interest, hierarchy or program. The author’s aim is to confront these topoi with Clemens Ianicius’ realization of this strategy in three elegies: Tristia III (Excusat Petro Cmitae, Viro Illustri, Patrono suo, silentium suum Patavinum…), Variae elegiae VI (Verecunde a Petro Cmita petit, ut ei ad Italica studia subsidio sit) and Variae elegiae XI (A Franciscano quodam rogatus, ut in Scotum quiddam scriberet, se illi excusat).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Buszewicz, E. (2017). Klemensa Janicjusza sztuka wymówki. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae Et Latinae, 27(1), 103-120. https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.8
Dział
COMMENTATIONES

Referencje

 1. Teksty źródłowe
 2. Homer 1953: Homer, Odyseja, przeł. J. Parandowski, Warszawa 1953.
 3. Horacy 1988: Kwintus Horacjusz Flaccus, Dzieła wszystkie / Opera omnia, oprac. O. Jurewicz, Wrocław 1988.
 4. Horacy 2010: Horacy, Dzieła wszystkie. Otto Vaenius Emblematy Horacjańskie tłum. i oprac. A. Lam, Pułtusk-Warszawa 2010.
 5. Ianicius 1930: Clementis Ianicii, Carmina, L. Ćwikliński (ed.), Cracoviae 1930.
 6. Kallimach 1952: Kallimach, Elegia Telchinów, tłum. A. Świderkówna, „Meander” VII (1952), 6–7, 335.
 7. Kallimach 1953: Kallimach, Odpowiedź dla Telchinów, [w:] Antologia liryki aleksandryjskiej, tłum. i oprac. W. Steffen, Wrocław 1953.
 8. Owidiusz 1955: Owidusz, Pieśni miłosne, [w:] Rzymska elegia miłosna (wybór), tłum. A. Świderkówna, oprac. G. Przychocki, W. Strzelecki, Wrocław 1955.
 9. Owidiusz 2006: Owidiusz, Poezje wygnańcze, wybór, tłum. i oprac. E. Wesołowska, Toruń 2006.
 10. Stacjusz 2010: Publiusz Papiniusz Stacjusz, Sylwy, tłum. i oprac. S. Śnieżewski, Kraków 2010.
 11. Wergiliusz 2006: Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki, tłum. i oprac. Z. Abramowiczówna, Wrocław-Warszawa 2006.
 12. Opracowania
 13. Boucher 1965: J.P. Boucher, Etudes sur Properce. Problèmes d’inspiration et d art, Paris 1965.
 14. Budzyk 1955: K. Budzyk, Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej, Warszawa 1955.
 15. Clauss 2010 : J.J. Clauss, From the Head of Zeus: The Beginnings of Roman Literature, [w:] A Companion to Hellenistic Literature, James J. Clauss, Martine Cuypers (ed.), Malden 2010.
 16. Ćwikliński 1893: L. Ćwikliński, Klemens Janicki, poeta uwieńczony (1516–1543), Kraków 1893.
 17. Davis 1991: G. Davis, Polyhymnia. The Rhetoric of Horatian Lyric Discourse, Berkeley 1991.
 18. DeForest 1994: M.M. DeForest, Apollonius’ Argonautica. A Callimachean Epic, Leiden 1994.
 19. Glomski 2007: J. Glomski, Patronage and Humanist Literature in the Age of the Jagiellons. Court and Career in the Writings of Rudolf Agricola, Valentin Eck and Leonard Cox, Toronto 2007.
 20. Gold 2003: B.K. Gold, Accipe divitias et vatum maximus esto. Money, Poetry, Mendicancy And Patronage In Martial, [w:] Flavian Rome: Culture, Image, Text, A.J. Boyle, W.J. Dominik (red.), Boston 2003, 591–612.
 21. Harder 2012: A. Harder, Commentary, [w:] Callimachus, Aetia. Intrduction, Text, Translation and Commentary, vol. II, A. Harder (red.), Oxford 2012.
 22. Harris 1959: C.R.S. Harris, Duns Scotus, vol. I, New York 1959.
 23. Kowalska 1967: H. Kowalska, Kmita Piotr, Polski Słownik Biograficzny t. XIII, Kraków 1967, 97–100.
 24. Lewandowski 2016: I. Lewandowski, Poeta laureatus czyli życie i dzieło Klemensa Janickiego (1516–1543), Żnin 2016.
 25. McKeon 1930: Selection from Medieval Philosophers, vol. II, R. McKeon (red.), New York 1930.
 26. Mosdorf 1957: J. Mosdorf, O wpływie Owidiusza na twórczość Klemensa Janickiego, „Meander” 10–12 (1957), 377–398.
 27. Newlands 2002: C.E. Newlands, Statius’ Silvae and the Poetics of Empire, Cambridge 2002.
 28. Plott 1977: J.C. Plott, Global History of Philosophy, vol. V, Delhi 1977.
 29. Steffen 1953: W. Steffen, wstęp [w:] Antologia liryki aleksandryjskiej, tłum. i oprac. W. Steffen, Wrocław 1953.
 30. Sullivan 1976: J.P. Sullivan, Propertius. A Critical Introduction, Cambridge 1976.
 31. Tatarkiewicz 1978: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, Warszawa 1978.
 32. Taylor 1966: H.O. Taylor, The Medieval Mind, vol. II, Cambridge 1966.
 33. Urban-Godziek 2005: G. Urban-Godziek, Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie, Kraków 2005.
 34. Wasyl 2006: A.M. Wasyl, „Amicitia” w listach z wygnania Owidiusza, [w:] Owidiusz. Twórczość. Recepcja. Legenda, B. Milewska-Waźbińska, J. Romański (red.), Warszawa 2006, 107–119.
 35. Wójcik 1994: A. Wójcik, Idea wiersza programowego w utworach wstępnych trzech elegików rzymskich (Tib. El. I 1, Prop. El. I 1, Ovid. Am. I 1), „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 10 (1994), 65–82.