Tom 27 Nr 1 (2017)

COMMENTATIONES

Gerson Schade
5-15
Hellenistic mimetic poetry
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.1
PDF (English)
Silvio Bär
17-40
Composition , Voices , and the Poetological Programme in the Carmina Anacreontea
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.2
PDF (English)
Krzysztof Jagusiak, Maciej Kokoszko
41-51
Barley flour (áleuron kríthinon) in ancient and early Byzantine medicine (I – VII c. AD)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.3
PDF
Krzysztof Tomasz Witczak
53-67
Grecka nazwa ślimaka σέσῑλος i jej indoeuropejska geneza
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.4
PDF
Joanna Pypłacz
69-82
Seneca and Synaesthesia. The sensory aspect of the tragedies
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.05
PDF
Barbara Milewska-Waźbińska
83-91
„Vitae archiepiscoporum Gnesnensium” Klemensa Janickiego – geneza i wczesna recepcja
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.6
PDF
Monika Szczot
93-101
Satyra, rozmowa zmarłych czy dialog polityczny? O formie gatunkowej utworu Klemensa Janickiego „In Polonici vestitus varietatem et inconstantiam dialogus”
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.7
PDF
Elwira Buszewicz
103-120
Klemensa Janicjusza sztuka wymówki
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.8
PDF
Piotr Bering
121-129
Przyjaźń w życiu i twórczości Klemensa Janickiego
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.9
PDF
Monika Miazek-Męczyńska
131-142
Poetyckie reminiscencje Klemensa Janickiego z podróży do Italii
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.10
PDF
Zofia Głombiowska
143-153
Poeta i śmierć
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.11
PDF
Aleksandra Arndt
155-173
Kubiakowe „Medytacje...” – Janicki zwrócony polszczyźnie
https://doi.org/10.14746/sppgl.2017.XXVII.1.12
PDF
. Przekłady nagrodzone
175-180
Przekłady nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Translatorskim O Wawrzyn Klemensa Janickiego, Poznań 2016
PDF