L’evolució de les bèsties. A propòsit del Bestiari de Pere Quart i les Histoires naturelles de Jules Renard
PDF (Català)

Słowa kluczowe

Joan Oliver
Jules Renard, Bestiaries
comparative literature
poetry

Jak cytować

Malé, J. (2021). L’evolució de les bèsties. A propòsit del Bestiari de Pere Quart i les Histoires naturelles de Jules Renard. Studia Romanica Posnaniensia, 48(3), 35–48. https://doi.org/10.14746/strop.2021.483.003

Abstrakt

This paper has two aims: on the one hand, to compare Joan Oliver’s Bestiari with works such as Bestiaire ou cortège d’Orphée by Guillaume Apollinaire (1911), “Bestiario” by Ramón del Valle-Inclán (in La Pipa de Kif, 1919), The animaux et leurs hommes. The hommes et leurs animaux by Paul Éluard (1920) and, above all, Histoires naturelles by Jules Renard (1896), in search of possible influences and coincidences. The other aim is to classify and analyze the poems in order to clarify the intention with which Oliver wrote the Bestiari and to relate it to the didactic and moral purpose of medieval Bestiaries and ancient Fables.

https://doi.org/10.14746/strop.2021.483.003
PDF (Català)

Bibliografia

Alòs-Moner, R. d’ (1924). Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras” de Barcelona en la solemnial recepció pública de D. Ramon d’Alòs-Moner y de Dou el dia 1er de juny de 1924. Barcelona: Imp. “Atlas Geográfico”.

Apollinaire, G. (1997). Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée. Tours: Bibliothèque de l’Image [Facsímil de la 1a edició, publicada el 1911].

Argente, J. A. (1984). De poètica i lingüística. Vic: Eumo & Edipoies.

Autrand, M. (1978). L’humour de Jules Renard. París: Libraire Klincksieck.

Balaguer, J. M. (2007). Pere Quart: Bestiari. Dins M. Baró, T. Colomer & T. Mañà (eds.). El patrimoni de la imaginació: Llibres d’ahir per a lectors d’avui (p. 166-171). Palma: Institut d’Estudis Baleàrics.

Begur [pseud. de D. Guansé] (1937, 18 de juny). Un nou bestiari. La Publicitat, p. 1.

Bofill i Ferro, J. (1986). Poetes Catalans Moderns (ed. d’À. Susanna). Barcelona: Columna.

Carbó, F. (2016). Les primeres bèsties de Pere Quart. Rivista italiana di studi catalani, 6, 79-98.

Costa, J. (1999). Presentació. Dins J. Renard, Històries naturals (trad. de C. Costa-Woith; p. 5-11). Barcelona: Edicions de 1984.

Éluard, P. (1920). Les animaux et leurs hommes. Les hommes et leurs animaux. París: Au Sans Pareil.

Genette, G. (1982). Palimpsestes. La littérature au second degré. París: Seuil.

Gomis, C. (1910). Zoologia Popular Catalana. Barcelona: Tip. “L’Avenç”.

Macaya i Sanfeliu, Ll. (1935?). Auca de les bèsties. Barcelona: Joventut.

Manent, M. (1934). Notes sobre literatura estrangera. Barcelona: Publicacions de “La Revista”.

Millà (1988). 1.000 endevinalles catalanes amb les seves solucions. Barcelona: Millà.

MyHeritage (2020). Joan Oliver Turull. Recuperat de https://www.myheritage.es/names/joan_oliver%20turull.

Oliver, J. (1999). Obra en prosa. Barcelona: Proa.

Oriol, C. (2002). Introducció a l’etnopoètica. Valls: Cossetània.

Pere Quart (1937). Bestiari. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Pere Quart (1999). Obra poètica. Barcelona: Proa.

Redacció (1935a, 23 de gener). Llista de les obres presentades al “Premi Folguera 1934”. La Veu de Catalunya, p. 6.

Redacció (1935b, 27 d’octubre). Els premis literaris de la Generalitat de Catalunya. La Veu de Catalunya, p. 11.

Redacció (1936a, 12 de juny). Els premis anuals de literatura, pintura i escultura de la Generalitat de Catalunya. La Veu de Catalunya, p. 16.

Redacció (1936b, 22 de desembre). El premi “Folguera” és atorgat a Joan Oliver. La Veu de Catalunya, p. 6.

Renard, J. (1909). Histoires naturelles (5a ed.). París: Arthème Fayard, Éditeur.

Shakespeare, W. (1985). La Tempesta (trad. de S. Oliva). Barcelona: Vicens-Vives.

Soldevila, Ll. (1990). Estudi introductori. Dins P. Bertrana, J. Carner, P. Quart, Bestiaris (2a ed.; p. 7-23). Barcelona: Edicions 62.

Turull, A. (1984). Pere Quart, poeta del nostre temps. Barcelona: Edicions 62.

Valle-Inclán, R. del (2017). La Pipa de Kif. Madrid: Hiperión [Facsímil de la 1a edició, publicada el 1919].