Italiano, francese, polacco: nel Triangolo delle Bermuda dell'interferenza linguistica

Main Article Content

Małgorzata Balicka

Abstrakt

Increasing contacts between nations make people learn foreign languages. Unfortunately, the use of more than one language system may cause errors due to linguistic interference. In the present paper we consider different definitions of this phenomenon and describe the conditions reąuired for its presence, along with proposals on how to eliminate interference mistakes. A specific case is false friends, words similar in form but different in meaning, which can lead to misunderstandings or even disgrace. As interference implies the knowledge of at least two languages, bilingualism is another problem discussed in the paper. We present different approaches to interference and study the relation between bilingualism and interference. Finally, we discuss loanwords as one of the results of interference. With all these considerations in mind we can make a specific study of interference mistakes made by Polish students of Italian philology.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balicka, M. (2009). Italiano, francese, polacco: nel Triangolo delle Bermuda dell’interferenza linguistica. Studia Romanica Posnaniensia, 36, 3-14. https://doi.org/10.14746/strop.2009.36.001
Dział
LINGUISTIQUE

Bibliografia

 1. Bettoni C. (1999), « II bilinguismo », Italiano e oltre, XIV, p. 230-238.
 2. Czochralski J.A. (1979), « O interferencji językowej », in: Polska myśl glottodydaktyczna 1945-1975: wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, dir. F. Grucza, Warszawa : PWN.
 3. Czochralski J.A. (1979), « Wybrane zagadnienia interferencji strukturalnej », in: Polska myśl glottodydaktyczna 1945-1975: wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, dir. F. Grucza, Warszawa : PWN.
 4. George H.V. (1972), Common errors in language learning. Insights from English, Rowley : Newbury House Publishers.
 5. Grochowski L. (1979), « Interferencja językowa z psychologicznego i lingwistycznego punktu widzenia a proces nauczania języka rosyjskiego », in: Polska myśl glottodydaktyczna 1945-1975: wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, dir. F. Grucza, Warszawa : PWN.
 6. Grucza F. (1981), « Glottodydaktyczne implikacje bilingwizmu » in: Bilingwizm a glottodydaktyka. Materiały z V Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Białowieża 26-28 maja 1977, Warszawa : Wydawnictwo UW.
 7. Gusmani R. (1981), Saggi sull’interferenza linguistica, Firenze : Casa Editrice Le Lettere.
 8. Komorowska H. (1980), Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja. Warszawa : WSiP.
 9. Lipińska E. (2003), Język ojczysty, język obcy, język drugi... Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków : Wydawnictwo UJ.
 10. Łuczyński E., Mackiewicz J. (1999), Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Odlin T. (1989), Language Transfer. Cross-linguistic influence in language learning, Cambridge : Cambridge University Press.
 12. Prejbisz A. (1964), « Zagadnienie interferencji w nauczaniu języka obcego », Języki Obce w Szkole, 4/1964, p. 213-225.
 13. Rivers Wilga M. (1972), Speaking in Many Tongues: Essays in Foreign-Language Teaching, Rowley : Newbury House Publishers.
 14. Rudolf K.F. (2003), Fałszywi przyjaciele - false friends. Słownik angielsko-polski, polsko-angielski wyrazów zdradliwych, Kraków : Wydawnictwo Literackie.
 15. Szulc A. (1979), « Podstawy ogólnej teorii interferencji », in: Polska myśl glottodydaktyczna 1945-1975: wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, dir. F. Grucza, Warszawa : PWN.
 16. Weinreich U. (1953), Languages in contact. Findings and problems, the Hague : Mouton Publishers.
 17. Wilczyńska W., Rabiller B. (1995), Słownik pułapek językowych polsko-francuski = Dictionnaire des mots-pièges polonais-français, Warszawa : Wiedza Powszechna.
 18. Woźniakowski W. (1981), « Glottodydaktyczna relewancja badań nad bilingwizmem », in: Bilingwizm a Glottodydaktyka. Materiały z V Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Białowieża 26-28 maja 1977, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Wróblewska-Pawlak K. (2003), « Co to znaczy być dwujęzycznym? Definicje teoretyczne a społeczne reprezentacje dwujęzyczności », in: Problemy lingwistyki i nauczania języków obcych, dir. H. Miatliuk, K. Bogacki et H. Komorowska, Białystok : Uniwersytet w Białymstoku.