La identificación de complementos directos e indirectos en español y polaco
PDF (Español (España))

Słowa kluczowe

direct / indirect object
formal / semantic identification
Spanish
Polish

Jak cytować

Lisowska , M. (2023). La identificación de complementos directos e indirectos en español y polaco. Studia Romanica Posnaniensia, 50(3), 55–65. https://doi.org/10.14746/strop.2023.50.3.5

Abstrakt

The aim of this paper is to compare the methods of identifying the direct and indirect object in Spanish and Polish. From the author’s point of view, Spanish relies more on semantic methods, while Polish relies more on formal ones, especially those related to the category of case. As the article strives to demonstrate, the two approaches can be significant for the different interpretations of objects in both languages.

https://doi.org/10.14746/strop.2023.50.3.5
PDF (Español (España))

Bibliografia

Bańko, M. (ed.) (2008). Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe. Warszawa: PWN.

Campos, H. (1999). Transitividad e intransitividad. In V. Demonte & I. Bosque (eds.), Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 2 (pp. 1519-1574). Madrid: Espasa Calpe.

(DLE) Diccionario de la Lengua Española. http://rae.es.

(DPD) Diccionario Panhispánico de Dudas. http://rae.es.

Guijarro García, R. (2015). La trasposición didáctica del complément d’objet indirect y del complemento indirecto en las gramáticas francesas y españolas. In C. Bruley & J. Suso López (eds.), La terminología gramatical del español y del francés / La terminologie grammaticale de l’espagnol et du français (pp. 123-149). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Gruszczyński, W. & Bralczyk, J. (eds.) (2002). Słownik gramatyki języka polskiego. Warszawa: WSiP.

Kłosińska, K. (2013). Co w mowie piszczy. Poznań: Publicat.

Labocha, J. & Tutak, K. (2005). Podstawy analizy składniowej. Kraków: Księgarnia Akademicka. Nagórko, A. (2010). Podręczna gramatyka języka polskiego. Warszawa: PWN.

Pastuchowa M. & Siuciak, M. (2014). Współczesne zmiany rekcji czasowników jako przejaw stałej tendencji w dziejach polszczyzny (na przykładzie dopełniacza i biernika). Forum Lingwistyczne, 1, 77-87.

Pawlik, J. (2000). Las divergencias en el régimen verbal del objeto directo e indirecto en polaco y en castellano. Studia Romanica Posnaniensia, 25/26, 235-247. DOI: https://doi.org/10.14746/strop.2000.2526.022

(RAE) Real Academia Española (1973). Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.

(RAE-ASALE) Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid. Espasa.

(RAE-ASALE) Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2019). Glosario de términos gramaticales. Madrid: Ediciones de la Universidad de Salamanca.

Rodríguez Ramalle, T.M. (2015). Las relaciones sintácticas. Madrid: Síntesis.

Stefan, A. (2016). Kilka uwag o wymienności dopełniacza i biernika w języku polskim i słoweńskim, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, LXII, 131-143.

Urbańczyk, S. (ed.) (1991). Encyklopedia języka polskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Vázquez Rozas, V. (1990). Algunos aspectos de la historia de las funciones sintácticas clausales en la gramática española. Verba: Anuario galego de filoloxía, 17, 427-438.

Zieliński, A. (2014). Sobre el caso de un caso. Semántica del dativo polaco y español. Principales diferencias. Romanica Cracoviensia, 14, 81-92.