La motivación de los alumnos polacos para el aprendizaje del español como lengua extranjera

Main Article Content

Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
Leonor Sagermann Bustinza

Abstrakt

Over the past several years the number of students learning Spanish as a foreign language has doubled in Poland. The present article is an attempt at answering the following questions: Why is Spanish so popular in Polish schools and what are the reasons for choosing this language by Polish students? The authors wish to analyze the situation from the point of view of two types of motivation: internal (integral) motivation and external (instrumental) motivation. The results of our study have been compared to the results of corresponding studies carried out among Polish students learning German. At the opening of our deliberations we present the definitions and typical features of motivation. Next the typology and origin of motivation is discussed, which incorporates both the cognitive and affective approach. Finally, we submit the results of a pilot study performed among Polish middle school and high school students who learn Spanish.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Spychała-Wawrzyniak, M., & Bustinza, L. S. (2016). La motivación de los alumnos polacos para el aprendizaje del español como lengua extranjera. Studia Romanica Posnaniensia, 43(3), 85-102. https://doi.org/10.14746/strop.2016.433.006
Dział
ARTÍCULOS

Bibliografia

 1. Arnold, J. & Brown, D. H. (1999). A Map of the Terrain. En: J. Arnold (Ed.), Affect in Language Learning (pp. 1-24). New York: Cambridge University Press.
 2. Atkinson, J. W. (1964). An Introduction to Motivation. Princeton, NY: Van Nostrand.
 3. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of mass communication. Media Psychology, 3, 265-298.
 4. Carrasco, J. B. & Basterretche Baignol, J. (2004 [1993]). Técnicas y recursos para motivar a los alumnos. Madrid: Rialp.
 5. Covington, M. V. (1984). The motive of self-worth. En: R. E. Ames & C. Ames (Eds.), Motivation in Education: Student Motivation (vol. 1, pp. 77-113). San Diego: Academic Press.
 6. Crozier, R. W. (2001 [1997]). Diferencias individuales en el aprendizaje: Personalidad y rendimiento escolar (trad. de P. Manzano). Madrid: Narcea.
 7. CIE = Centrum Informatyczne Edukacji (2015). Nauczanie języka obcego, jako obowiązkowego w szkołach według typów i kategorii uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wg SIO stan na 30.09.2015 r. [30/05/2016].
 8. Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). La teoría de la autodeterminación y la facilitación de la motivación intrínseca, el desarrollo social, y el bienestar. American Psychologist, 55 (1), 68-78. Disponible en https://selfdeterminationtheory.org/SDT/document/2000_RyanDeci_Spanish AmPsych.pdf [14/01/2016].
 9. Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2004 [2002]). Handbook of Self-determination Research. Rochester, NY: The University of Rochester Press.
 10. Dörnyei, Z. (2008 [2001]). Estrategias de motivación en el aula de lenguas (trad. de E. Álvarez de la Miyar). Barcelona: UOC.
 11. Dziekoński, M. (1988). Wpływ motywacji na uczenie się. Język rosyjski, 3, 152-157.
 12. Figarski, W. (1984). Wyznaczniki powodzenia w szkolnej nauce języka rosyjskiego. Warszawa: WSiP.
 13. Gardner, R. C. & Lambert, W. E. (1972). Motivational Variables in Second Language Acquisition. En: R. C. Gardner & W. Lambert (Eds.), Attitudes and motivation in second language learning (pp. 119-216). Rowley, MA: Newbury House.
 14. Gardner, R. C. (2010). Motivation and Second Language Acquisition: The Socio-educational Model. New York: Peter Lang.
 15. Goleman, D. (1997 [1995]). Inteligencia emocional (trad. de D. González Raga & F. Mora). Barcelona: Kairós.
 16. Hernández González, M. & Prieto Beracoechea, C. A. (2002). Un acercamiento a la motivación. En: M. Hernández González (Ed.), Motivación animal y humana (pp. 3-20). México DF: El manual moderno.
 17. Instituto Cervantes (2015). El español: Una lengua viva. Informe 2015. Disponible en http://eldiae.es/wp-content/uploads/2015/06/espanol_lengua-viva_20151.pdf [14/01/2016].
 18. Lorenzo, F. (2006). Motivación y segundas lenguas. Madrid: Arco Libros (Cuadernos de didáctica del español LE).
 19. Łukaszewski, W. (2003). Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. En: J. Strelau (Ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki (pp. 427-440). Gdańsk: GWP.
 20. Łukaszewski, W. & Doliński, D. (2003). Mechanizmy leżące u podstaw motywacji. En: J. Strelau (Ed.), Psychologia. Podręcznik akademicki (pp. 441-468). Gdańsk: GWP.
 21. Mackiewicz, M. (2014). Wiedza kulturowa i rozwój kompetencji interkulturowej jako cele i motywy uczących się języka niemieckiego. Języki obce w szkole, 3, 88-96.
 22. Maslow, A. (2006 [1954]). Motywacja i osobowość (trad. de J. Radzicki) Warszawa: PWN.
 23. McClelland, D. C. (1989 [1985]). Estudio de la motivación humana (trad. de G. Solana). Madrid: Narcea.
 24. MECD = Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2014). El mundo estudia español. 2014. Disponible en http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/el-mundo-estudia-espanol/el-mundo-estudia-espanol2014.pdf?documentId=0901e72b81c71bd2 [14/01/2016].
 25. Moreno Cabrera, J. C. (2015). Los dominios del español. Guía del imperialismo lingüístico panhispánico. Madrid: Síntesis.
 26. Moreno García, C. (2004). La enseñanza de español como lengua extranjera en un contexto escolar. Un enfoque intercultural de la enseñanza de la lengua. Madrid: Catarata.
 27. Niemiec, C. P., Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2010). Self-determination theory and the relation of autonomy to self-regulatory processes and personality development. En: R. H. Hoyle (Ed.), Handbook of personality and self-regulation (pp. 169-191). Malden, MA: Blackwell Publishing.
 28. Pfeiffer, W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.
 29. Reykowski, J. (1977). Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 30. Rheinberg, F. (2006 [1995]). Psychologia motywacji (trad. de J. Zychowicz). Kraków: WAM.
 31. Robles Mira, S. (1998). El éxito del fracaso. Estrategias para afrontar el fracaso escolar... y otros fracasos. Sevilla: MAD.
 32. Oxford, R. (1996). New pathways of language learning motivation. En: R. Oxford (Ed.), Language Learning Motivation: Pathways to the New Century (pp. 1-8). Honolulu, Hawai: Second Language Teaching & Curriculum Center.
 33. Schunk, D. H. & Zimmerman, B. J. (2008). Motivation and Self-regulated Learning: Theory, Research, and Applications. New York & London: LEA.
 34. Spychała, M. (2015). Kształcenie nauczycieli języka hiszpańskiego w Polsce i na świecie: wyzwania i potrzeby edukacyjne. En: M. Sowa, M. Mocarz-Kleindienst, U. Czyżewska (Eds.), Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy (pp. 367-379). Lublin: KUL.
 35. Szałek, M. (2004 [1993]). Jak motywować uczniów do nauki języka obcego. Motywacja w teorii i praktyce. Poznań: Wagros.
 36. Wasiljewa, M. M. (1981). Usłowija formirowanija motiwacii pri izuczenii inostrannogo jazyka. Inostrannyje języki w szkole 2, 29-34.
 37. Wilczyńska, W. (1999). Uczyć się czy być nauczanym. O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa & Poznań: PWN.
 38. Williams, M. & Burden, R. L. (2008 [1997]). Psicología para profesores de idiomas. Enfoque del constructivismo social (trad. de A. Valero). Madrid: Edinumen.