Le coaching trouvera-t-il sa place dans le développement des compétences créatives des enseignants du FLE en Pologne ?

Main Article Content

Marzena Blachowska-Szmigiel

Abstrakt

The teaching profession, including the language teaching profession, requires that teachers should constantly enhance their professional competences. Among those competences, the creative ones occupy a fixed position. In this paper, I am going to consider the possibility of optimizing their development by the use of coaching. In spite of controversies aroused by this work method, it can offer a signifi cant support in developing the creative competences of French language teachers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Blachowska-Szmigiel, M. (2014). Le coaching trouvera-t-il sa place dans le développement des compétences créatives des enseignants du FLE en Pologne ?. Studia Romanica Posnaniensia, 41(3), 3-15. https://doi.org/10.14746/strop2014.413.001
Dział
ARTICLES

Bibliografia

 1. Bellego, Jean-Yves (2009): Le coaching pédagogique. Apprendre à apprendre. Le céfs de la réussite. Paris: Ellaboré Éditions.
 2. Bono de, Edward (2011): Les six chapeaux de la réflexion. Paris Éditions Eyrolles.
 3. Bilińska-Suchanek, Ewa; Jarecka-Żyluk, Małgorzata (2005) „Przygotowanie nauczyciela do dekonstrukcji kultury w edukacji. Model kształtowania postawy krytycznej ucznia”. In : Wolfgang Hörner, Mirosław S. Szymański (éd.), Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 46-69.
 4. Blachowska-Szmigiel, Marzena (2010): Twórcze schematy poznawcze a kreatywność językowa. Na przykładzie języka francuskiego jako obcego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 5. Blachowska-Szmigiel, Marzena (2013): „Zadania zorientowane na ekspresję teatralną jako narzędzie wspierające rozwój kreatywności językowej studenta filologii romańskiej” In : Elżbieta Nowikiewicz
 6. (éd.), Kompetencje ogólne. Kształcenie filologów. Neofilolog nr 40/1, Poznań: PTN, 29-41.
 7. Bogdański, Marek (2001): „Samodzielność ucznia jako cel w zreformowanej szkole” In : Edukacja jutra V Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Częstochowa : Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS s.c., 145-151.
 8. Conseil De La Coopération Culturelle Comité de l’Éducation « Apprentissage des langues et citoyenneté européenne » (2001): Un cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Didier.
 9. Dylak, Stanisław (1995): Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Ekiert-Oldroyd, Dorota (2003): „Pedeutologiczne konteksty dydaktyki twórczości i ich pragmatyczne Implikacje. Pedeutologia twórczości a dydaktyka twórczości”. In : Krzysztof J. Szmidt (éd.), Dydaktyka twórczości. Kraków: Impuls, 135-158.
 11. Halbout, Reine-Marie (2009): Savoir être coach : un art, une posture, une éthique. Paris: Éditions Eyrolles.
 12. Jaroszewska, Anna (2009): „Analiza kompetencji nauczycieli języków obcych w kontekście nauczania w różnych grupach wiekowych” In : Mirosław Pawlak, Anna Mystkowska-Wiertelak, Agnieszka Pietrzykowska (éd.), Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Poznań – Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 83-94.
 13. Kozielecki, Józef (1995): Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 14. Kwieciński, Zbigniew (2000): Tropy – ślady – próby: studia i szkice z pedagogiki pogranicza. Poznań: Wydawnictwo Edytor.
 15. Laska, Eugenia Iwona (2007): „W poszukiwaniu wyznaczników edukacyjnej aktywności nauczyciela. Samokształcenie”, In: Eugenia Iwona Laska (éd.), Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 108-115.
 16. Martinez, P. (1996): La didactique des langues étrangères. Paris: PUF. Collection « Que sais-je? ».
 17. Mouzoune, Karim (2010): Le coaching pédagogique. Comment vaincre les difficultés scolaires. Paris: L’Harmatton.
 18. Nęcka, Edward (2005): Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 19. Ośrodek Rozwoju Edukacji (2013): Instrukcja do dwuczynnikowego modelu motywowania nauczycieli do innowacyjności. Poznań.
 20. Senge, Peter (1998): Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 21. Strykowski, Wacław (2005): „Kompetencje współczesnego nauczyciela”, Neodidagmata 27/28: 15-28.
 22. Taraszkiewicz, Małgorzata (2001): Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi. Poznań: Wydawnictwo Arka.
 23. Wilczyńska, Weronika (1999): Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 24. Zawadzka, Elżbieta (2004): Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 25. Żukowska Zofia (1993): „Nauczyciel: człowiek – pedagog – specjalista”. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 4: 7-12.
 26. Sources Électroniques
 27. Source électronique 1:
 28. Fatien, Pauline (2008): « Des ambiguïtés des mots/maux de coaching » In : Eres. Nouvelle revue de psychosociologie.2008/2 – n° 6. http://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2008-2-page-193.htm, 193-211. Consulté le 10 mars 2014.
 29. Source électronique 2 :
 30. Dere?, Edward (2011) : Nauczyciel – zawód czy misja i powo?anie? https://sites.google.com/site/ksztalcenienauczycieli/nauczyciel---zawod-czy-misja-i-powolanie. Consulté le 5 janvier 2014.
 31. Source électronique 3 :
 32. Meirieu Philippe (2001): L’éducation et le rôle des enseignants à l’horizon 2020. Paris : UNESCO. http://www.meirieu.com/ ...TIONNELS/UNESCO2020.pdf.
 33. Source électronique 4 :
 34. Pacteau Chantal, lubart, Todd (2011) : Le développement de la créativité http://www.scienceshumaines.com/le-developpement-de-la-creativite_fr_5213.html. Consulté le 2 janvier 2013.
 35. Source électronique 5 :
 36. Larivery, Michelle (2002): « L’estime de soi » In : La lettre du psy. Volume 6 n° 3c mars http://www.redpsy.com/infopsy/estime.html. Consulté le 18 mars 2014.
 37. Source électronique 5 :
 38. www.lex.com.pl/du/2003/1655.htm. Consulté le 5 janvier 2010.
 39. Source électronique 6 :
 40. www.urb.pl. Consulté le 10 avril 2014.
 41. Source électronique 7 :
 42. www.grupatrop.pl. Consulté le 10 avril 2014.
 43. Source électronique 8:
 44. www.grupaset.pl. Consulté le 10 avril 2014.
 45. Source électronique 9 :
 46. www.swps.pl. Consulté le 10 avril 2014.