Organizzazione spaziale dei gesti semilinguistici nelle comunicazioni italiana e polacca

Main Article Content

Beata Szarota

Abstrakt

The term o f rhetoric has known several senses since its foundation as techne o f persuasion by Aristote. This paper presents the historical reasons o f limitation o f the first rhetorical project into the scholar treaties in n ^ - l i ) 111 centuries. The next question is to explain the revival o f rhetorical tradition with Chaim Perelman Olbrechts-Tyteca Traite de ¡’argumentation focused on the theory o f argumentation and the French “nouvelle critique” focused on linguistics and stylistics. The key-term for both linguistic and philosophic approach o f new rhetoric is a figure o f speech. The author tries to find out if the modern reunified vision o f rhetoric is possible and suitable.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szarota, B. (2007). Organizzazione spaziale dei gesti semilinguistici nelle comunicazioni italiana e polacca. Studia Romanica Posnaniensia, 34, 107-117. https://doi.org/10.14746/strop.2007.34.008
Dział
LINGUISTIQUE

Bibliografia

 1. Bogucka M. (1994), Gest w kulturze staropolskiej, in: Staropolskie obyczaje w X V I-X V II wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, p. 81-96.
 2. Brodzki M. (2001), Język ciała w ujęciu antropologicznym. Wrocław: Astrum.
 3. Bystroń J.S. (1994), Dzieje obyczajów w dawnej Polsce wiek X VI-X V III vol. I, II. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 4. Calbris G. (2003), L 'expression gestuelle de la pensée d un homme politique. Paris: CNRS EDITIONS.
 5. Cosnier J. (1982), Communications et langages gestuels, in : Les voies du langage : communication verbales, gestuelles et animales. Paris : Bordas, p. 255-303.
 6. Dardano M., Trifone P. (2002), Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.
 7. Dziechcińska H. (1996), Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 8. Hall E.T. (2001), La dimensione nascosta. Milano: Tascabili Bompiani. Księga listów PRL-u, vol. I ll (2005). Warszawa: Wydawnictwo Baobab.
 9. Kuroń J., Żakowski J. (1995), PRL dla początkujących. Wrocław: W ydawnictwo Dolnośląskie.
 10. Lakoff G., Johnson M. (1988), Metafory w naszym życiu. Warszawa: PWN.
 11. Pavelin B. (2002), Le geste à la parole. Toulouse : Presses Universitaires du Mirail.
 12. Pease A. (2001), Mowa dala - ja k odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów. Kielce: Jedność.
 13. Skórzyński J., Pernal M. (2005), Kalendarium Solidarności 1980-89. Warszawa: Świat Książki.
 14. Załazińska A. (2001), Schematy myśli wyrażone w gestach. Gesty metaforyczne obrazujące abstrakcyjne relacje i zasoby mówiącego. Kraków: Universitas.
 15. Załazińska A. (2006), Niewerbalna struktura dialogu. Kraków: Universitas.