Twórczość Jakowa Gołosowkera w kontekście kultury rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej
PDF (Русский)

Jak cytować

Biełousowa, W. (2018). Twórczość Jakowa Gołosowkera w kontekście kultury rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej. Studia Rossica Posnaniensia, (37), 25–32. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12709

Abstrakt

The aim of the present article is to open up the connection of Jakov Golosovker’s creativity with Russian and Western European culture (the Silver Age, Antique culture, German romanticism, German philosophy).
PDF (Русский)