Nr 37 (2012)

Articles

Stefano Aloe
13-24
Wianek ze skazu: cyrkularna fantastyczna wędrówka po płaszczyznach narracji między ironią a naiwnością (na przykładzie Izaaka Babla, Tatiany Tołstoj i Jorge Amado
PDF (Русский)
Wiera Biełousowa,
25-32
Twórczość Jakowa Gołosowkera w kontekście kultury rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej
PDF (Русский)
Anna Chudzińska-Parkosadze
33-44
Fenomen pamięci w twórczości Antona Czechowa
PDF (Русский)
Siergiej Gołubkow
45-54
Poetyka paradoksu w prozie Zygmunta Krzyżanowskiego
PDF (Русский)
Vladymyr Hazan,
55-66
O literackim debiucie Andrieja Sobola
PDF (Русский)
Dorota Horczak
67-78
Proza Iwana Szmielowa w kontekście duchowego paradygmatu rosyjskiej literatury klasycznej (w perspektywie wybranych aspektów rosyjskich badań szmieloznawczych ostatnich lat)
PDF (Русский)
Agnieszka Hrynyk
79-86
Twórczość Mariny Cwietajewej w kontekście gender studies
PDF (Русский)
Grażyna Jatczak
87-98
Kaukaz w ostatnim roku życia i twórczości Michaiła Lermontowa
PDF
Maria Natalia Kistowska
99-108
„Mała Wiera” (1988) – „czegoś tak obrzydliwego w naszym kraju jeszcze nie było…”. Оburzeni przeciw oświeconym. Przyczynek do studium nad mentalnością „homo sovieticus” u progu nowej ery
PDF
Walerij Kompaniejec
109-118
Prawda kobieca obiektywna a całkowita w utworach Walentina Rasputina
PDF (Русский)
Halina Korbicz
119-128
Spojrzenie z zewnątrz: literatura rosyjska w twórczości krytyka ukraińskiego Mykoły Jewszana
PDF (Русский)
Władisław Kriwonos
129-138
Czytelnik i autorska metarefleksja w „Martwych duszach” Gogola
PDF (Русский)
Elena Kulikowa
139-150
О morskiej „voyage de noce” („Nа «Tytaniku»” Мichaiła Zienkiewicza)
PDF (Русский)
Ludmiła Łucewicz
151-162
Symbole i mity memuarystyki „Mój księżycowy przyjaciel” Zinaidy Gippius
PDF (Русский)
Natalia Maslenkowa
163-174
Właściwości poetyki kinopowieści: problem przekomponowania tekstu
PDF (Русский)
Joanna Mianowska
175-184
„Sprawy dni dawno minionych...” w kontekście „Ulicy generałów” Anatolia Gładilina
PDF (Русский)
Antoni Murawski,
185-194
Miejsce człowieka w koncepcji czasu Michaiła Osorgina
PDF (Русский)
Walentyna Nariwskaja
195-206
Walentin Rasputin i Hryhor Tiutiunnik: refleksy „czasu nastolatka”
PDF (Русский)
Galina Niefagina
207-218
Język „runglijski” i auto-odpowiadacz: środki komizmu w opowiadaniach Jurija Drużnikowa
PDF (Русский)
Ewa Nikadem-Malinowska
219-228
Dziesięć zabaw z czasem. Konceptualizacja czasu w poezji Inny Lesnianskiej
PDF
Tamara Nikonowa
229-238
Recepcja twórczości Andrieja Płatonowa w Woroneżu: problem kształtowania „tekstów lokalnych”
PDF (Русский)
Jana Nowakowska
239-248
Sylwetki kobiet w prozie Ludmiły Ulickiej w aspekcie genderowym
PDF (Русский)
Bartosz Osiewicz
249-260
Skaz w pieśniach rodzajowych Aleksandra Galicza
PDF (Русский)
Jędrzej Melchior Paulus
261-270
„Na ulicy czeka na mnie deszcz” – analiza motywu deszczu w twórczości Wiktora Coja
PDF (Русский)
Wawrzyniec Popiel-Machnicki
271-282
Kobiety w życiu i twórczości Siergieja Jesienina
PDF
Tatiana Pudowa
283-292
„Mały człowiek” we współczesnym świecie
PDF (Русский)
Aliaksandr Raspapou
293-300
„Trznadle” Denisa Osokina: tradycja, rytuał, fikcja
PDF
Irena Rudziewicz
301-308
Przeszłość i współczesność w twórczości Iriny Ratuszyńskiej
PDF (Русский)
Dorota Rzeszewska
309-318
Nieznany znany poeta. O żydowskim aspekcie życia i twórczości Samuela Marszaka
PDF
Mark Sokolanskij
319-326
O gatunkowej różnorodności „Współczesnej idylli” Michaiła Sałtykowa- Szczedrina
PDF (Русский)
Ireneusz Szarycz
327-334
„A wy w koniec świata wierzycie?”. Apokalipsa we współczesnej literaturze rosyjskiej: przepowiednie Majów w powieści Dmitrija Głuchowskiego „Sumierki” („Zmierzch”)
PDF (Русский)
Jerzy Szokalski
335-342
Modlitwa i gestyka religijna w poezji Jesienina
PDF
Roman Shubin
343-354
Zagadnienie imienia w opowiadaniu Antona Czechowa „Czarny mnich”
PDF (Русский)
Grażyna Waliszewska
355-360
Memuary Anny Jewdokimowny Łabziny – przyczynek do poznania obyczajowości kobiety rosyjskiej końca XVIII wieku
PDF
Zygmunt Zbyrowski
361-368
Pasternak i Majakowski. Historia znajomości
PDF
Aleksandra Zywert
369-376
Portret kobiety w twórczości Władimira Wojnowicza
PDF