Poetyka paradoksu w prozie Zygmunta Krzyżanowskiego
PDF (Русский)

Jak cytować

Gołubkow, S. (2018). Poetyka paradoksu w prozie Zygmunta Krzyżanowskiego. Studia Rossica Posnaniensia, (37), 45–54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12711

Abstrakt

The article deals with the poetics of paradox in the stories of Sigizmund Krzhizhanowsky, which were written in the years 1920–1930. The paradox of the writer served as an analytical tool to reveal the absurdity of Russian reality of that time. The novelist undermines imaginary quantities, to which too much importance was attached in the era of totalitarianism.
PDF (Русский)

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.