Recepcja twórczości Andrieja Płatonowa w Woroneżu: problem kształtowania „tekstów lokalnych”
PDF (Русский)

Jak cytować

Nikonowa, T. (2018). Recepcja twórczości Andrieja Płatonowa w Woroneżu: problem kształtowania „tekstów lokalnych”. Studia Rossica Posnaniensia, (37), 229–238. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12735

Abstrakt

The article considers the process of studying Andrei Platonov’s literary work on his native land. The process is examined in light of today’s topic of literary criticism concerning studying “local texts” which insert the regional tradition into the national structure context.
PDF (Русский)

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.