Prawda kobieca obiektywna a całkowita w utworach Walentina Rasputina
PDF (Русский)

Jak cytować

Kompaniejec, W. (2018). Prawda kobieca obiektywna a całkowita w utworach Walentina Rasputina. Studia Rossica Posnaniensia, (37), 109–118. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/12727

Abstrakt

The artistic characterology of Valentin Rasputin is considered from the angle of the gnosiological categories of truth. The characters are interpreted in the gender aspect. The author concentrates on stories by V. Rasputin, mainly, on the work Zhivi y pomni (Live and Remember).
PDF (Русский)

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.