Historiozofia alternatywna w prozie Wiktora Pielewina. Na przykładzie powieści „Empire V” i „Batman Apollo”
PDF

Jak cytować

Jaworski, M. (2018). Historiozofia alternatywna w prozie Wiktora Pielewina. Na przykładzie powieści „Empire V” i „Batman Apollo”. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 95–104. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.8

Abstrakt

The aim of the paper is an attempt to interpret Viktor Pelevin’s Empire V and Batman Apollo in the context of alternative historiosophy. The author of the article tries to interpret the notion of history within the aforementioned works by Pelevin, who perceives human history as a well-organized machine which imposes suffering on the weak.

https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.8
PDF

Bibliografia

Pielewin W., Batman Apollo, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Kraków 2014.

Pielewin W., Empire V, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2008.

Pielewin W., Generation „P”, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2010.

Pielewin W., Mały palec Buddy, przeł. H. Broniatowska, Warszawa 2012.

Пелевин В., Batman Apollo, Москва 2013.

Пелевин В., Empire „V”, Москва 2015.

Пелевин В., Чапаев и Пустота, Москва 2012.

Czaplejewicz E., Owidiusz, Leonardo, Nietzsche: trzy obrazy chaosu, „Przegląd Humanistyczny” 1998, nr 3(348), s. 1–26.

Jaworski M., Solipsyzm jako perspektywa poznawcza w twórczości Wiktora Pielewina, [w:] Literatura u progu XXI wieku, pod red. J. Chłosty-Zielonki i Z. Chojnowskiego, Olsztyn 2014.

Podstawski M., Uciekinierzy z Aten. Rosyjska filozofia XIX i XX wieku wobec ‘niepoznawalnosci boga’, „HYBRIS” 2013, nr 20, s. 40–48.

Khagi S., From Homo Sovieticus to Homo Zapiens: Viktor Pelevin's Consumer Dystopia, „The Russian Review” 2008, no. 67, s. 559–579.

Livers K., The Tower or the Labyrinth: Conspiracy, Occult, and Empire-Nostalgia in the Work of Viktor Pelevin and Aleksandr Prokhanov, “The Russian Review” 2010, no. 69, s. 477–503.

Noordenbos B., Breaking into a New Era? A Cultural-Semiotic Reading of Viktor Pelevin, “Russian Literature” 2008, no. 1, p. 85–107.

Watt I., The rise of the novel: studies in Defoe, Richardson and Fielding, London 1993. Липовецкий М., Эткин д A., Возвращение тритона: советская катастрофа и постсоветский роман, „НЛО” 2008, № 94.

Лобин А., Роман-утøпiя В. Пелевина „S.N.U.F.F.”: проблема жанра и концепция истории, „Известия Саратовского университета” 2013, № 4, т. 13, с. 91–97.

Маркова Т., Четыре кратких сюжета на тему „Авторские стратегии 2000-х”, „Toronto Slavic Quarterly” 2013, no. 44, s. 49–58.

Федотова Е., Роман В. Пелевина „Generation П” — словесная игра как способ осмысления и пересоздания дейтсвительности, „Уральский филологический вестник” 2013, № 5, s. 227–234.

Шубин Р., История как предмет пародии в „Диалектике переходного периода” Виктора Пелевина, „Studia Rossica Posnaniensia” 2015, nr 40, cz. 1, s. 65–76.

Pielewin W., Blaise C., Wywiad udzielony na Uniwersytecie Iowa, 1996, [w:] źródło elektroniczne: https://www.youtube.com/watch?v=X_G-CUUCFEM (10.09.2015).

Евтушенко Е., Поэт в России — больше, чем поэт, [w:] źródło elektroniczne: https://www.stihi.ru/2007/11/17/1193 (10.09.2015).

Казарина Т., Виктор Пелевин: слово и тело, [w:] źródło elektroniczne: http://www.phil63.ru/files/mix_10_009.pdf (10.09.2015).

Ульянов С., Пелевин и пустота, [w:] źródło elektroniczne: http://pelevin.nov.ru/stati/o-ulan/1.html (10.09.2015).