Nr 41 (2016)
Pełny numer
PDF

Articles

Antoni Bortnowski
5-14
Ukraina na początku XX wieku oczami Konstantego Paustowskiego
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.1
PDF (Русский)
Anna Chudzińska-Parkosadze
15-28
Między historią a filozofią. Poetyka powieści Wiktora Pielewina „Mały palec Buddy”
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.2
PDF (Русский)
Anna Chudzińska-Parkosadze
29-44
Święto Nocy Walpurgi jako fenomen kulturowo-literacki (na podstawie analizy porównawczej tragedii „Faust” J.W. Goethego i powieści „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakow
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.3
PDF
Magdalena Dąbrowska
45-56
Wasilija Malinowskiego rozważania (nie tylko) o pokoju i wojnie (czasopismo „Осенние вечера”, 1803 r.)
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.4
PDF
Наталья Дранникова
57-70
Lokalna identyfikacja i samoidentyfikacja mieszkańców północnorosyjskich miast Archangielska i Siewierodwińska (na podstawie danych folklorystyczno-etnograficznych)
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.5
PDF (Русский)
Bartosz Gołąbek
71-82
Przeszłość jako nauczycielka i żródło nadziei. Wprowadzenie do historiozofii Andrieja Sacharowa
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.6
PDF
Dorota Horczak
83-94
Historyczno-geopoetycka perspektywa narracyjna w cyklu opowiadań Iwana Szmielowa „Сидя на берегу”
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.7
PDF (Русский)
Mateusz Jaworski
95-104
Historiozofia alternatywna w prozie Wiktora Pielewina. Na przykładzie powieści „Empire V” i „Batman Apollo”
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.8
PDF
Urszula Kizelbach
105-119
Wpływ Waltera Scotta na prozę historyczną Aleksandra Puszkina: „Rob Roy” i „Córka kapitana”
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.9
PDF (Русский)
Nadzieja Kortus
121-134
Masoński kod w twórczości Władimira Nabokowa. Próba interpretacji powieści „Zaproszenie na egzekucję” w kluczu symboliki masońskiej
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.10
PDF
Юлия Крашенинникова
135-148
Rosyjskie powiedzenia weselne: kilka uwag o specyfice funkcjonowania tekstu obrzędowego w nieobrzędowej sytuacji
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.11
PDF
Natalia Królikiewicz
149-158
Zawartość semantyczna konceptu artystycznego „sakrament małżeństwa” w opowiadaniu I. Bunina „Wieś”
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.12
PDF
Tomasz Nakoneczny
159-172
Rosja jako tekst w prozie Wiktora Pielewina
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.13
PDF
Joanna Orzechowska
173-182
Święto w językowej świadomości Polaków i Rosjan
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.14
PDF
Walenty Piłat
183-192
Teatr i dramat rosyjski w polskich badaniach rusycystycznych
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.15
PDF
Wawrzyniec Popiel-Machnicki
193-202
Wojenna proza Wiktora Astafiewa a problem nienawiści i przebaczenia
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.16
PDF
Anna Katarzyna Przybysz
203-212
Elementy rytuału przejścia w „Innym” Jurija Mamlejewa. Prolegomena
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.17
PDF
Екатерина Рябчикова
213-220
Koncepcja charakteru narodowego i jego ironiczna reprezentacja w powieści Evelyna Waugha „Nieodżałowana”
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.18
PDF
Anna Stryjakowska
221-230
Małe święto jako nośnik tożsamości kulturowej w powieści „Telluria” Władimira Sorokina
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.19
PDF
Roman Szubin
231-240
Literatura jako mit i hipertekst w powieści „Bieskoniecznyj tupik” Dmitrija Gałkowskiego (próba rekonstrukcji koncepcji historiozoficznych)
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.20
PDF
Krzysztof Tyczko
241-252
Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści „Испуг” Władimira Makanina
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.21
PDF
Beata Waligórska-Olejniczak
253-262
Mit Lewiatana w twórczości Andrieja Zwiagincewa (na materiale filmu „Lewiatan”)
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.22
PDF
Aleksandra Zywert
263-274
Śladami „złotej kohorty” (Dmitrij Bykow, „Uniewinnienie”)
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.23
PDF
Paulina Bortnowska
275-282
Harmonia jako strategia w tworzeniu substantywno-substantywnych konstrukcji łącznikowych (na przykładzie nazw osobowych)
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.24
PDF
Людмила Горбунова
283-288
O relacjach kategorii „deiktyczności” i „fasadowości”
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.25
PDF
Bożena Hrynkiewicz-Adamskich
289-304
O pewnych aspektach intertekstualizacji proprialnej w świetle najnowszych badań
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.26
PDF
Jolanta Jóźwiak
305-314
Obcokulturowe antroponimy w przekładzie rosyjsko-polskim w kontekście indywidualnego podejścia tłumacza
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.27
PDF
Jerzy Kaliszan
315-322
Triady homograficzne w języku rosyjskim
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.28
PDF
Tetiana Kosmeda
323-338
Zagadnienie dynamiki słownictwa języka rosyjskiego na przełomie XX i XXI wieku na łamach czasopisma naukowego „Studia Rossica Posnanensia”
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.29
PDF
Katarzyna Kuligowska
339-348
„Lajki” i „hejty”, czyli kilka słów o socjolekcie polskich i rosyjskich użytkowników internetu
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.30
PDF
Łukasz Małecki
349-360
Semantyka kognitywna konceptu „kłamstwo” we współczesnym języku rosyjskim
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.31
PDF
Jolanta Miturska-Bojanowska, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
361-370
Wyrażenie „голосовать ногами / głosować nogami” we współczesnym języku rosyjskim i polskim
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.32
PDF
Andrzej Narloch
371-380
Transparentny „белый” — rozważania o semnatyce
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.33
PDF
Татьяна Николаева, Анна Шишова
381-388
Transformacje semantyczno-stylistyczne w rosyjskim języku literackim XVIII–XXI wieku
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.34
PDF
Anastasia Oshchepkova
389-400
Lingwistyczna reprezentacja artystycznego konceptu „ONA-KOBIETA” (na materiale autobiograficznej powieści Marii Arbatowej „Mam 46 lat”)
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.35
PDF
Konrad Rachut
401-410
Akceptacja i polemika tłumaczeniowa w interpretacji literackich nazw własnych. Na przykładzie rosyjskiego i polskiego przekładu sagi o Harrym Potterze
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.36
PDF
Лариса Рацибурская
411-418
Nowe złożenia w rosyjskich elektronicznych środkach przekazu
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.37
PDF
Andrzej Sitarski
419-426
Paradygmat antropocentryczny jako kategoria lingwistyczna w badaniu obiektów językowych
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.38
PDF
Daria Słupianek-Tajnert
427-438
Socjalny wymiar konceptu ‘PERCEPCJA WZROKOWA’ w językowym obrazie świata Rosjan i Polaków (na materiale czasowników percepcji wzrokowej)
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.39
PDF
Zofia Szwed
439-450
Z badań nad tekstem czytania porannego na czwartek Wielkiego Tygodnia w Ewangeliarzu Archangielskim 1092 roku
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.40
PDF
Marian Wójtowicz
451-460
Zapożyczenia leksykalne z języka polskiego w gwarach pskowskich i nowogrodzkich
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.41
PDF
Dorota Dziewanowska
461-472
Dyskusja jako jedna z metod nauczania problemowego języka rosyjskiego jako obcego
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.42
PDF
Aleksandra Wach, Marina Jakowlewa-Pawlik
473-486
Ocena użyteczności języka ojczystego (polskiego) w uczeniu się gramatyki języków obcych (angielskiego i rosyjskiego): wyniki badań
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.43
PDF
Władysław Woźniewicz
487-499
Pragmatyczne i dydaktyczne uwarunkowania rozumienia tekstu obcojęzycznego
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.44
PDF