„Lajki” i „hejty”, czyli kilka słów o socjolekcie polskich i rosyjskich użytkowników internetu
PDF

Jak cytować

Kuligowska, K. (2018). „Lajki” i „hejty”, czyli kilka słów o socjolekcie polskich i rosyjskich użytkowników internetu. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 339–348. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.30

Abstrakt

The author presents several psycho- and sociolinguistic phenomena connected with Internet use. An analysis of the sociolect of Polish and Russian Internet users allows the author to establish the main kinds of human activity in the Internet and what the impact that using the Internet has on the individual.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.30
PDF

Bibliografia

Całe życie w sieci, pod red. B. Szmigielskiej, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2008.

Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, pod red. M. Niezgody, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010.

Grzenia J., Komunikacja językowa w internecie, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Gustowski W., Komunikacja w mediach społecznościowych, Novae Res, Gdynia 2012.

Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny „Polityki”, t. 16: Co komputer zrobił nam z głową, „Polityka” 2014, nr 9.

Jednostka — grupa — cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego, pod red. M. Radochońskiego i B. Przywary, Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004.

Kapralska Ł., O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych, [w:] Com.unikowanie w zmieniającym się…, op. cit., s. 266.

Koszembar-Wiklik M., Advertainment i marketing wirusowy — nowe formy komunikacji z odbiorcą, [w:] Com.unikowanie w zmieniającym się…, op. cit., s. 322–323.

Majchrzak P., Ogińska-Bulik P., Uzależnienie od internetu, Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010.

„Московский комсомолец” 8 июля 2015, № 26853, [w:] źródło elektroniczne: http://www.mk. ru/social/2015/07/07/pamyatku-mvd-o-bezopasnykh-selfi-razmestili-na-meste-gibeli- moskvichki.html (16.08.2015).

Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005, pod red. T. Smółkowej, cz. I–V, Kraków 2010–2014.

Przywara B., Człowiek w sieci. Socjologiczne studium przypadku, [w:] Jednostka — grupa — cybersieć…, op. cit.

Stachura K., Zaufanie i nieufność w Internecie. Analiza wybranych determinantów kapitału społecznego, [w:] Com.unikowanie w zmieniającym się…, op. cit., s. 142.

Szmigielska B., Rola internetu w biegu życia ludzkiego, [w:] Całe życie w Sieci, pod red. B. Szmigielskiej, Kraków 2008.

Źródło elektroniczne: http://news.softodrom.ru/ap/b21812.shtml (18.08.2015).

Źródło elektroniczne: http://www.egospodarka.pl/124395,Internet-w-Polsce-I-III-2015,1, 12,1.html (18.08.2015).