Wyrażenie „голосовать ногами / głosować nogami” we współczesnym języku rosyjskim i polskim
PDF

Jak cytować

Miturska-Bojanowska, J., & Ignatowicz-Skowrońska, J. (2018). Wyrażenie „голосовать ногами / głosować nogami” we współczesnym języku rosyjskim i polskim. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 361–370. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.32

Abstrakt

Since the end of the 20th century, in the Russian and Polish language the phrase голосовать ногами / głosować nogami has broadened its usage and its meaning  in both languages. This refers to the primal Latin phrase pedibus in sententiam ire.  Its popularity could be related to the influence of the English idiom vote with your feet.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.32
PDF

Bibliografia

БТС — Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург 2003.

Душенко К.В., Словарь современных цитат, Москва 2006.

НСЗ-80 — Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 80-х гг., под ред. Н.А. Левашова, ч. 1, Санкт-Петербург 1997.

НСЗ-90 — Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х гг., под ред. Т.Н. Буцевой, Н.А. Левашова, т. I, Санкт-Петербург 2009.

НРЛ-80 — Новое в русской лексике. Словарные материалы-80, под ред. Н.З. Котеловой, Москва 1984.

НРЛ-93 — Новое в русской лексике. Словарные материалы-93, под ред. Т.Н. Буцевой, Санкт-Петербург 2008.

ТСРЯ — Толковый словарь русского языка начала XXI века, под ред. Г.Н. Скляревской, Москва 2006.

Collins COBUILD, Idioms Dictionary, London 2007.

Ignatowicz-Skowrońska J., O aktualizacji zwrotu „głosować / zagłosować nogami” w tekstach współczesnej polszczyzny, [в:] HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций, под ред. К. Янашек, Й. Митурской-Бояновской, Р. Гаваркевича, Щецин 2012.

Kalinkowsk i S., Aurea dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia, Warszawa 1997.

Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa, Warszawa 1990.

Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, Kraków 2005.

NSP — Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985–1992, pod red. T. Smółkowej, cz. I: A–O, Kraków 1998.

W i t a l i s z A., Anglosemantyzmy w języku polskim — ze słownikiem, Kraków 2007.

WSF-MN — Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.