Elementy rytuału przejścia w „Innym” Jurija Mamlejewa. Prolegomena
PDF

Jak cytować

Przybysz, A. K. (2018). Elementy rytuału przejścia w „Innym” Jurija Mamlejewa. Prolegomena. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 203–212. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.17

Abstrakt

This article is an attempt to analyze the category of meeting between two main characters in The Other using a symbolic key. I try to explain the important role of such semiotic categories as threshold and mask in the process of becoming more aware about ourselves, which I interpret as part of the process of rite de passage.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.17
PDF

Bibliografia

Bajburin A.K., W sprawie opisu struktury słowiańskiego rytuału budowniczego, „Konteksty” 1990, nr 3, s. 64.

Drwięga M., Dwie drogi współczesnych filozofów — Paul Ricoeur i Józef Tischner, „Znak” 2011, nr 669, [w:] źródło elektroniczne: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/139/7 /dwie-drogi-wspolczesnych-filozofow-paul-ricoeur-i-jozef-tischner-czesc-ii (17.07.2014).

Florenski P., Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1984.

Jakubcza k M., Wyzwalanie się od Ja, [w:] tejże, Sens ja. Koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej (sankhja-joga), Kraków 2013, s. 192.

Leeuw van der G., Fenomenologia religii, Warszawa 1978.

Lessa W.A., Vogt E.Z., Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach (4th Edition), New York 1979.

Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998.

Levinas E., Separacja i roz(mowa), [w:] tegoż, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 44–82.

Prokopiuk J., C.G. Jung, czyli gnoza XX wieku, [w:] C.G. Jung, Archetypy i symbole, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1993.

Sulima M., Rola religii w kształtowaniu przestrzeni domu wiejskiego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura” 2008, nr 21, s. 89.

Sulima M., Symboliczne przestrzenie domu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura” 2007, nr 20, s. 89.

Turner V., Betwixt and between: The liminal period in “rites of passage”, [w:] W.A. L e s s a, E.Z. V o g t, Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach (4th Edition), New York 1979, s. 234–243.

Żerkowski M., Kultura maski, [w:] źródło elektroniczne: http://roverground. cz/mealingua/kultura-maski/ (28.05.2015).

Бахтин М.М., Автор и герой в эстетической деятельности. Проблема автора, [w:] źródło elektroniczne: http://mmbakhtin.narod.ru/probl.html (31.05.2015).

Мамлеев Ю.В., Другой, Щeлково 2007.

Осьмухина О.Ю., Маска, „Знание. Понимание. Умение”, Москва 2007, № 2, s. 226–228.

Пономарев Ф.А., Катарсические эффекты в творчестве Юрия Мамлеева, [w:] źródło elektroniczne: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1& source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzar-literature.ucoz.ru% 2Fdidaktika_1%2Fkatarsicheskie_ehffekty_v_tvorchestve_jurija_mamle.docx&ei=E1 bFUqWfNoHXtAbZ6oGoDg&usg=AFQjCNFkr1mquVZJce4pr0lhyF_Np0wqpA&bv m=bv.58187178,d.Yms&cad=rjt (14.10.2013).