Śladami „złotej kohorty” (Dmitrij Bykow, „Uniewinnienie”)
PDF

Jak cytować

Zywert, A. (2018). Śladami „złotej kohorty” (Dmitrij Bykow, „Uniewinnienie”). Studia Rossica Posnaniensia, (41), 263–274. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.23

Abstrakt

Dmitry Bykov’s novel Justification, created within the convention of alternative history, is a story about a fruitless attempt to justify Stalin’s crimes. The work combines mythologizing and demythologizing tendencies, which makes it an interesting example of quasi-historical prose. Moreover, the novel constitutes a significant voice in the debate on Russia's present condition and prospects.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.23
PDF

Bibliografia

Conquest R., Stalin, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 1996.

Goldhagen D., Wiek ludobójstwa, tłum. M. Romanek, Kraków 2012.

Gołąbek B., Relacja ze spotkania z Dmitrijem Bykowem. Pisarze, władza i społeczeństwo w Rosji w 2014 roku, [w:] źródło elektroniczne: http://www.kksw.ifw.filg.uj.edu.pl

/katedra/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_25Bq/42052856/47986751 (12.06.2015).

McHale B., Powieść postmodernistyczna, tłum. M. Płaza, Kraków 2012.

Niziołek M., Zdefiniować fantastykę, czyli „fantastyczne” (i nie tylko) teorie literatury fantastycznej, „Przestrzenie Teorii” Poznań 2005, nr 5, s. 267–278.

Penkala-Gawęcka D., System naturalnego uzdrawiania Porfirego Iwanowa w Kazachstanie,

http://cyfrowaetnografia.pl/Content/2058/Strony+od+LUD1998_t82-14-penkala.pdf (12.06.2015).

Propp W., Historyczne korzenie bajki magicznej, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 2003.

Быков Д., Другой альтернативы у нас есть!, [w:] źródło elektroniczne: http://www.ereading.club/chapter.php/147699/29/Bykov_-_Vmesto_zhizni.html (02.06.2015).

Быков Д.,Оправдание. Роман, [w:] tegoż, Оправдание. Роман, Эвакуатор. Роман и стихи вокруг романа, Москва 2006.

Быков Д., Человек хочет жить в условиях сюжета, Беседу вел Игорь Шевелев, http://www.newshevelev.narod.ru/genkat/669.htm (12.09.2015).

Глухов С., Суперсолдаты СССР, http://www.4ygeca.com/supersoldiers.html (29.06.2015).

Иваницкая Е., Преступление и оправдание, „Дружба народов” 2001, № 7, [w:] źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/druzhba/2001/7/tech_ivan.html (12.06.2015).

Назаренко М., Поэтика двойственности в романе Дмитрия Быкова „Орфография”, [w:] źródło elektroniczne: http://nevmenandr.net/nazarenko/bykov.php (12.06.2015).

Пригодич В., Оправдание „системы”, или Тайна советской власти, [w:] źródło elektroniczne:

http://prigodich.8m.com/html/notes/n035.html (12.06.2015).

Троицына М., Под грифом „секретно”: Терминаторы страны советов, [w:] źródło elektroniczne: http://www.yoki.ru/anomalous/unreal/18-07-2011/395681-terminator-0/ (29.06.2015).

Фурман Д., Наш путь к нормальной культуре, [w:] Иного не дано, Москва 1988, [w:] źródło elektroniczne: https://archive.org/stream/Furman-Nash-Put#page/n0/mode

/2up (12.06.2015)

Шевелев И., Большая проверка. Дмитрий Быков: „Человек хочет жить в условиях сюжета”, [w:] źródło elektroniczne: http://www.ishevelev.narod.ru/bikov.htm (12.06.2015).

Шлионская И., Дело ленинградских масонов, [w:] źródło elektroniczne:

http://www.neveroyatno.info/news/delo_leningradskikh_masonov/2014-04-02-2244 (12.09.2015).

Яковлев Л. С., Социальные функции „альтернативной истории”, [w:] АНТРО. Анналы научной теории развития общества, вып. 6, Пермь 2009.