Obcokulturowe antroponimy w przekładzie rosyjsko-polskim w kontekście indywidualnego podejścia tłumacza
PDF

Jak cytować

Jóźwiak, J. (2018). Obcokulturowe antroponimy w przekładzie rosyjsko-polskim w kontekście indywidualnego podejścia tłumacza. Studia Rossica Posnaniensia, (41), 305–314. https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.27

Abstrakt

The paper deals with the problem of rendering personal names from foreign cultures into Russian and Polish. An individual approach is required from the translator in every separate case because of the distinctions in the perception of these culturally-determined elements. There are many situations when the modification of standard translation procedures is required, particularly when the unit is used in an unusual function. Irrespective of the orientation to form or meaning, the reactions of readers and potential associations are the most important.
https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.27
PDF

Bibliografia

Алексеева И.С., (2008), Текст и перевод. Вопросы теории, „Международные отношения”, Москва.

Виноградов В.В., (1977), Об основных типах фразеологических единиц в русском языке, Издательство „Наука”, Москва.

Виноградов В.С., (2006), Перевод. Общие и лексические вопросы, Издательство „Наука”, Москва.

Влахов С.И., Флорин С.П., (1980), Непереводимое в переводе, „Международные отношения”, Москва.

Гарбовский Н.К., (2007), Теория перевода, Издательство Московского университета, Москва.

Ермолович Д.И., (2005), Имена собственные: Теория и практика межъязыковой передачи, Издательство „Р. ВАЛЕНТ”, Москва.

Jóźwiak J., (2016), Konteksty − Decyzje − Konsekwencje. Problemy przekładu, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.

Langacker R.W., (2009), Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, tłum. E. Tabakowska, M. Buchta, H. Kardela i in., TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.

Lewicki R., (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Urbanek D., (2004), Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Wydawnictwo Trio, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Акунин Б., (1998/2008), Азазель, „Захаров”, Москва.

Акунин Б., (1999/2007), Турецкий гамбит, „Захаров”, Москва.

Акунин Б., (2012/2014), Черный город, „Захаров”, Москва.

Акунин B., (2003), Azazel, przeł. J. Czech, Świat Książki, Warszawa.

Akunin B., (2003), Gambit turecki, przeł. J. Czech, Świat Książki, Warszawa.

Akunin B., (2014), Czarne miasto, przeł. A. Okuniewska-Stronka, Świat Książki, Warszawa.