Archetyp bohatera w powieści Olega Pawłowa „Opowieść Skarbu Państwa”
PDF (Русский)

Jak cytować

Kryłowa, S. (2018). Archetyp bohatera w powieści Olega Pawłowa „Opowieść Skarbu Państwa”. Studia Rossica Posnaniensia, (36), 161–172. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp/article/view/13004

Abstrakt

In the article, basic features of the main hero of the story The state fairy tale captain Khabarov are being analysed. It’s also proved that the story became a support for overcoming the spiritual chaos for the writer during the epoch of disintegration of the 1990s.
PDF (Русский)

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.