Nr 36 (2011)

Articles

Czesław Andruszko
13-20
„Myśl” Leonida Andrejewa w kontekście „Myśli” Blaise'a Pascala
PDF (Русский)
Paulina Bogusz-Tessmar,
21-30
Funkcja kryptocytatu na podstawie analizy porównawczej obrazu „Quod est veritas. Chrystus i Piłat” M. Ge i „Legendy o Wielkim Inkwizytorze” F.M. Dostojewskiego
PDF (Русский)
Halina Chałacińska
31-44
Słowo artystyczne Fiodora Dostojewskiego we współczesnej kulturze (wstęp do analizy adaptacji teatralno-filmowej tekstu literackiego)
PDF (Русский)
Anna Chudzińska-Parkosadze
45-58
Problem bohatera w opowiadaniu A.P. Czechowa „Czarny mnich”
PDF (Русский)
Olga Daszewskaja
59-70
Poezja Wadima Andrejewa i Daniiła Andrejewa: problem przedstawienia tożsamości narodowej
PDF (Русский)
Monika Górska
71-80
Problemy fonostylistyki w twórczości poetyckiej Wielimira Chlebnikowa
PDF
Piotr Kamiński
81-92
Wizje estetyczne S. Załygina, W. Astafjewa i W. Rasputina (na materiale publicystyki)
PDF (Русский)
Elena Kapinos
93-104
Jeden bohater trzech opowiadań I.A. Bunina
PDF (Русский)
Natalia Karlina
105-112
Polski temat w utworach Wasyla Aksionowa
PDF (Русский)
Natalia Kaźmierczak, Krzysztof Kropaczewski
113-122
Życie idei w poetyce metapowieści F.M. Dostojewskiego i W. Nabokowa
PDF (Русский)
Barbara Kozak
123-134
Poezja na usługach władzy – wczesna panegiryczna twórczość Symeona z Połocka
PDF
Olga Krężołek
135-150
Znaczenie symboliki imienia „Мakar” w kontekście twórczości F.M. Dostojewskiego i problemów eschatologii jako skryty koncept życia i kreatywności kulturalnej człowieka
PDF (Русский)
Natalia Królikiewicz
151-160
Treści estetyczne samobójstwa głównej bohaterki powieści L.N. Tołstoja „Anna Karenina”
PDF (Русский)
Snieżana Kryłowa
161-172
Archetyp bohatera w powieści Olega Pawłowa „Opowieść Skarbu Państwa”
PDF (Русский)
Marta Łukaszewicz
173-184
Motyw niezgody rodzinnej w rosyjskiej beletrystyce o życiu duchowieństwa lat 1860–1870
PDF (Русский)
Antoni Murawski
185-192
Życie ludzkie na tle przestrzeni czasowej. Powieści M.A. Osorgina „Świadek historii” i „Książka o końcach”
Nefagina Galina
193-202
Fantom historii i historia fantomu w powieści J. Drużnikowa „Pierwszy dzień reszty życia”
PDF (Русский)
Nikołaj Nikołajew
203-212
„Plan świata” i motywy postępowania bohatera literackiego (I.S. Turgieniew i J. Byron)
PDF (Русский)
Bartosz Osiewicz
213-222
„Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego” Jacka Kaczmarskiego jako intertekst
PDF (Русский)
Swietłana Owsiannikowa
223-230
Temat twórczości we wczesnej poezji Anny Achmatowej. Finał książki „Różaniec” (1914)
PDF (Русский)
Wawrzyniec Popiel-Machnicki
231-238
Problematyka religijno-moralna w prozie wiejskiej XX wieku (W. Astafjew, W. Rasputin, W. Szukszyn)
PDF (Русский)
Ludmiła Romaszczenko
239-248
Mikołaj Gogol w kontekście kulturowym epoki (na materiale opowiadania А. Połtorackiego „W Petersburgu”)
PDF (Русский)
Anatolij Sobennikow
249-256
Twórczość А.P. Czechowa w recepcji S.N. Bułhakowa
PDF (Русский)
Eleonora Szafranskaja
257-268
Fenomen prozy rosyjskiej: pisarze jako referenci obcych kultur etnicznych
PDF (Русский)
Beata Waligórska-Olejniczak
269-276
I. Turgieniew jako protomodernista. Sztuka „Miesiąc na wsi” w kontekście cyklu esejów К. Greenberga „Obrona modernizmu”. Zapowiedź nowego stylu artystycznego
PDF (Русский)
Zygmunt Zbyrowski
277-282
Twórczość Borysa Pasternaka w badaniach polskich
PDF