Motywy historiozoficzne w twórczości Fiodora Stiepuna
PDF

Jak cytować

Ziomek, M. (2018). Motywy historiozoficzne w twórczości Fiodora Stiepuna. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 91–102. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.8

Abstrakt

The aim of the article is to introduce the historiosophical views of Fyodor Stepun, one of the most prominent representatives of Russian emigration. In the 1920s, this thinker published a series of ten articles entitled Thoughts on Russia, which attempted to describe the Bolshevik revolution in the broadest possible sociocultural context. Thoughts on Russia are among the first texts interpreting the revolution in historiosophical terms.
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.8
PDF

Bibliografia

Bohun M., Nowa ontologia czy „prywatna metafizyka”? Kilka uwag na marginesie „syntezy krytycznej Fiodora Stiepuna”, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 4 (26), s. 296.

Bohun M., „Nowy człowiek” i tragedia elit w myśleniu Gieorgija Fiedotowa, [w:] Emigracja rosyjska. Losy i idee, red. R. Bäcker, Z. Karpus, Łódź 2002, s. 90.

Dobieszewski J., Rosyjskie reakcje na rewolucję październikową, „Kronos. Metafizyka — Kultura — Religia” 2007, nr 4, s. 5. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, t. 1, Warszawa 1999.

Łosski M., Historia filozofii rosyjskiej, tłum. H. Paprocki, Kęty 2000.

Przebinda G., Czaadajew — ojciec prowidencjalizmu w Rosji, [w:] tegoż, Między Moskwą a Rzymem, Kraków 2003, s. 30.

Przebinda G., Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922), Kraków 1998.

Stołowicz L., Historia filozofii rosyjskiej, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2008.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Вишняк М. В., „Современные Записки”. Воспоминания редактора, Indiana 1957.

Ермичев А. А., Того же рода имя, [w:] Ф. А. Степун, Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма, Санкт-Петербург 2012, s. 10.

ЕрмичовА. А., Федор Степун: христианское видение России, [w:] Ф. А. Степун, Чаемая Россия, Санкт-Петербург 1999, s. 457.

Зеньковский В. В., История русской философии, т. 1, Ленинград 1991.

Кантор В., Ф. А. Степун: русский философ в эпоху безумия разума, [w:] Ф.А. Стeпун, Жизнь и творчество. Избранные сочинения, Москва 2009, s. 3.

Ш т а м м л е р A., Русская религиозно-философская мысль XX века, ред. Н. П. Полторацкий, Питтсбург 1975.