Nr 42 (2017)
Pełny numer
PDF

Articles

Mateusz Jaworski
5-18
Solipsyzm w poetyce powieściowej Wiktora Pielewina
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.1
PDF (Русский)
Marek Jedliński
19-30
Rosyjska opozycja wobec świata modernizmu
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.2
PDF
Jolanta Kazimierczyk-Kuncer
31-44
Rosja Katarzyny II w Zapiskach Louisa Philippe’a de Ségura
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.3
PDF
Andrzej Ksenicz
45-54
Antona Czechowa spojrzenie na bieg historii
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.4
PDF
Леонид Мальцев
55-66
Достоевский о поляках — поляки о Достоевском: метастереотипность как имагологическая проблема
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.5
PDF (Русский)
Роман Войтехович
67-78
„Моя двойная жизнь” Сары Бернар в восприятии М. Цветаевой
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.6
PDF (Русский)
Zygmunt Zbyrowski
79-90
Borys Pasternak wobec ideologii swoich czasów
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.7
PDF
Marcin Ziomek
91-102
Motywy historiozoficzne w twórczości Fiodora Stiepuna
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.8
PDF
Elena Czaszczyna
103-114
Słownictwo czynności śledczych w języku rosyjskim XI–XVII wieku
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.9
PDF (Русский)
Елена Чернцова
115-126
Когнитивная семантика и нарративные функции парентезы „кажется” в разных контекстах художественного дискурса
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.10
PDF (Русский)
Ольга Фролова
127-136
O procesach semantycznych w leksyce społeczno-politycznej (na przykładzie wyrazu „faszyzm” i jego derywatów)
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.11
PDF (Русский)
Bogumił Gasek
137-148
Antroponimy w nowoczesnym rosyjsko-polskim słowniku przekładowym
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.12
PDF
Jerzy Kaliszan
149-156
Słownikowe homografy czasownikowe w języku rosyjskim
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.13
PDF
Alla Kamalova
157-165
Z historii słowa „гнев”
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.14
PDF
Katerina Kedron
165-176
Specyfika semantyki frazeologizmów genderowych (na materiale języków wschodnio- i zachodniosłowiańskich)
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.15
PDF
Aleksander Kiklewicz
177-186
Formy realizacji argumentu propozycjonalnego w rosyjskich zdaniach z czasownikiem mentalnym: „przestrzeganie”, „kompresja”, „rozszczepienie”.
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.16
PDF
Vladimir Klimonov
187-198
O pewnym podejściu do kategoryzacji aspektualności leksykalnej w języku rosyjskim
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.17
PDF
Katarzyna Kubecka
199-208
Derywacja czasowników w rosyjskim slangu młodzieżowym na bazie angielskiego materiału leksykalnego
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.18
PDF
Maria Mocarz-Kleindienst
209-218
Komizm współczesnych filmów rosyjskich na warsztacie tłumacza
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.19
PDF
Лариса Николаенко
219-230
Zagadnienie aksjologicznej deskrypcji żalu w języku rosyjskim
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.20
PDF
Barbara Rodziewicz
231-242
Konceptualizacja prawdy w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (perspektywa aksjologiczna)
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.21
PDF
Beata Rycielska
243-258
Ikoniczność w tekstach epistolarnych Michaiła Bułhakowa
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.22
PDF
Michał Sarnowski
259-272
„…z polska — po rosyjsku”, czyli o tym, jak Polacy używają ruszczyzny
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.23
PDF
Tomasz Szutkowski
273-284
Paremiologia na warsztacie leksykografa. W stronę słownika przyjaznego odbiorcy
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.24
PDF
Aleksander Tsoi
285-294
Aktywne procesy w systemie derywacji przyimków
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.25
PDF
Jan Gallo
295-306
Zagadnienie komunikacji interkulturowej w nauczaniu języków obcych
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.26
PDF
Marzanna Karolczuk
307-318
Polsko-rosyjskie porównania międzykulturowe w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego na poziomie gimnazjalnym
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.27
PDF
Stanisław Siatkowski
319-328
Zagadnienie podwyższenia efektywności nauczania języków obcych i wybrane aspekty socjalnej teorii lingwodydaktycznej
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.28
PDF
Anna Szafernakier-Świrko
329-334
Pozajęzykowe komponenty jednostki dydaktycznej
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.29
PDF