Paremiologia na warsztacie leksykografa. W stronę słownika przyjaznego odbiorcy
PDF

Jak cytować

Szutkowski, T. (2018). Paremiologia na warsztacie leksykografa. W stronę słownika przyjaznego odbiorcy. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 273–284. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.24

Abstrakt

The paper features a treatment of the basic postulates that are aimed at developing a proverb dictionary, which would, on the one hand, characterize the assembled material in an optimal and comprehensive way, and retain the status of a user-friendly dictionary, on the other hand. This “friendliness” is achieved through the simplification of formal description, the withdrawal of acronyms and references, and the reduction of redundant comments and explanations. The order of particular description elements is also of considerable importance in the process of developing a dictionary, which will, first and foremost, allow the user to easily acquire as broad a knowledge about proverbs as possible in an accessible and effective way.
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.24
PDF

Bibliografia

Buttler D., Dlaczego zanikają przysłowia w dwudziestowiecznej polszczyźnie? „Poradnik Językowy” 1989, z. 5, s. 332–337.

Inny słownik języka polskiego PWN, red. nacz. M. Bańko, t. 1–2, Warszawa 2000.

Kłosińska K., Słownik przysłów czyli przysłownik, Warszawa 2004.

Masłowscy D. i W., Księga przysłów polskich, wyd. I, Kęty 2000.

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. I–IV, Warszawa 1969-1978.

Szutkowski T., Współczesna paremiografia rosyjska i polska. Stan — problemy — perspektywy, Szczecin 2015.

Żmigrodzki P., Słowo — słownik — rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków 2008.

Вальтер X., Мокиенко B., Русско-немецкий словарь пословиц с европейскими соответствиями. Экспериментальный выпуск, Greifswald 2006.

Вальтер X., Мокиенко B., Cловарь современных русских прозвищ. Экспериментальный выпуск, Greifswald 2004.

Ковалева С., 7000 золотых пословиц и поговорок, Москва 2004.

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Большой словарь русских народных сравнений. Большой объяснительный словарь. Более 45 000 образных выражений, Москва 2008.

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Большой словарь русских поговорок. Более 40 000 образных выражений, Москва 2007.

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева Е. К., Большой словарь русских пословиц, Москва 2010.

Норман Б., Почему антипословицы — „анти”?, [w:] Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych, pod red. M. Aleksiejenki i H. Waltera, Szczecin, s. 308-316.

Порфирьев И. К., История русской словесности, ч. 1: Древний период. Устная народная словесность до Петра Великого, Казань 1876.