Derywacja czasowników w rosyjskim slangu młodzieżowym na bazie angielskiego materiału leksykalnego
PDF

Jak cytować

Kubecka, K. (2018). Derywacja czasowników w rosyjskim slangu młodzieżowym na bazie angielskiego materiału leksykalnego. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 199–208. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.18

Abstrakt

The article is devoted to the derivation of verbs in Russian youth slang, based on English lexical material (verbs, nouns, adjectives). By means of Russian's numerous affixes, young people form various expressive and humorous verbs, build derivational nests and create English verbs, which are homonyms of Russian words.
https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.18
PDF

Bibliografia

Bartwicka H., Rosyjski język potoczny. Słownictwo, Bydgoszcz 2000.

Bogusławski A., Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim, Wrocław 1963.

Hrynkiewicz - Adamskich B., Rosyjsko-polski słownik innowacji leksykalnych, Poznań 2005.

Markunas A., Пособие по русскому молодежному жаргону. Хрестоматия, Poznań 2002.

Timoszuk M., O rosyjskim żargonie młodzieżowym. Język i kultura, „Języki Obce w Szkole” 2005, nr 4.

Wawrzyńczyk J., Zmarzer W., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. 2: Leksyka. Słowotwórstwo, red. A. Bartoszewicz, J. Wawrzyńczyk, Warszawa 1987.

Барыкина А. Н., Изучение глагольных приставок, Москва 1979.

Ермакова О. П., Земская Е. А, Розина Р. И., Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона, Москва 1999.

Никитина Т. Г., Молодежный сленг: толковый словарь, Москва 2009.

Никитина Т. Г., Так говорит молодежь. Словарь сленга. По материалам 70–90-х годов, 2-е изд., Санкт-Петербург 1998.

Никольский В. К., Словарь современного русского сленга, Москва 1993.

Романов А. Ю., Современный русский молодежный сленг, München 2004.