Antroponimy w nowoczesnym rosyjsko-polskim słowniku przekładowym

Main Article Content

Bogumił Gasek

Abstrakt

The article discusses the problem of the presentation of anthroponyms in translation dictionaries. A critical analysis is conducted using the resources included in The Great Russian-Polish Dictionary edited by “Wydawnictwo PWN”. Inaccuracies found in dictionary entries allow us to formulate some conclusions about suitable methods to present anthroponyms in a modern electronic Russian-Polish translation dictionary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gasek, B. (2018). Antroponimy w nowoczesnym rosyjsko-polskim słowniku przekładowym. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 137-148. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.12
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Bogusławski A., Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej, Łask 2013.
 2. Kulpina W., Właściwości konfrontacji przekładowej onomasticonu polskiego i rosyjskiego, [w:] „50 lat polskiej translatoryki”. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach
 3. –25 listopada 2007 r., red. K. Hejwowski, A. Szczęsny, U. Topczewska, Warszawa 2009, s. 292.
 4. Mirowicz A., Dulewiczowa I., Grek - Pabisowa I., Maryniakowa I., Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 1–2, wyd. VI, Moskwa–Warszawa 1999.
 5. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, pod red. W. Chlebdy, Opole 2009, s. 43–47.
 6. Wawrzyńczyk J., Blaski i cienie translatosfery, [w:] Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. W. Chlebda, Opole 2011, s. 171.
 7. Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2004.
 8. Берков B. П., Новый большой русско-норвежский словарь: Ny stor russisk-norsk ordbok: свыше 210 000 словарных статей, значений слов и выражений, 3-е изд., испр., Москва 2011.
 9. Гасек Б. Г., Прагматические аспекты русско-польского перевода, „Вестник Кемеровского государственного университета” 2012, т. 3, № 4 (52), s. 114–118.
 10. Ермолович Д. И., Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи, Москва 2005, s. 199.
 11. Касаткина Р. Ф., Компрессированные формы слов в русской речи, [w:] Русская фонетика в развитии. Фонетические „отцы” и „дети” начала XXI века, отв. ред. М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткина, Москва 2013, s. 27.
 12. Отин E. C., Словарь коннотативных собственных имен, Донецк 2010.