Antroponimy w nowoczesnym rosyjsko-polskim słowniku przekładowym
PDF

Jak cytować

Gasek, B. (2018). Antroponimy w nowoczesnym rosyjsko-polskim słowniku przekładowym. Studia Rossica Posnaniensia, (42), 137–148. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.12

Abstrakt

The article discusses the problem of the presentation of anthroponyms in translation dictionaries. A critical analysis is conducted using the resources included in The Great Russian-Polish Dictionary edited by “Wydawnictwo PWN”. Inaccuracies found in dictionary entries allow us to formulate some conclusions about suitable methods to present anthroponyms in a modern electronic Russian-Polish translation dictionary.

https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.12
PDF

Bibliografia

Bogusławski A., Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej, Łask 2013.

Kulpina W., Właściwości konfrontacji przekładowej onomasticonu polskiego i rosyjskiego, [w:] „50 lat polskiej translatoryki”. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach

–25 listopada 2007 r., red. K. Hejwowski, A. Szczęsny, U. Topczewska, Warszawa 2009, s. 292.

Mirowicz A., Dulewiczowa I., Grek - Pabisowa I., Maryniakowa I., Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 1–2, wyd. VI, Moskwa–Warszawa 1999.

Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, pod red. W. Chlebdy, Opole 2009, s. 43–47.

Wawrzyńczyk J., Blaski i cienie translatosfery, [w:] Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. W. Chlebda, Opole 2011, s. 171.

Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2004.

Берков B. П., Новый большой русско-норвежский словарь: Ny stor russisk-norsk ordbok: свыше 210 000 словарных статей, значений слов и выражений, 3-е изд., испр., Москва 2011.

Гасек Б. Г., Прагматические аспекты русско-польского перевода, „Вестник Кемеровского государственного университета” 2012, т. 3, № 4 (52), s. 114–118.

Ермолович Д. И., Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи, Москва 2005, s. 199.

Касаткина Р. Ф., Компрессированные формы слов в русской речи, [w:] Русская фонетика в развитии. Фонетические „отцы” и „дети” начала XXI века, отв. ред. М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткина, Москва 2013, s. 27.

Отин E. C., Словарь коннотативных собственных имен, Донецк 2010.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.