Konceptualizacja prawdy w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (perspektywa aksjologiczna)

Main Article Content

Barbara Rodziewicz

Abstrakt

The present article is an attempt at establishing a way of understanding the term 'truth', as well as characterizing all the phenomena the term encompasses in communities of Polish, Russian and German students. The author analyses the results of a Free Word Association Test.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rodziewicz, B. (2018). Konceptualizacja prawdy w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (perspektywa aksjologiczna). Studia Rossica Posnaniensia, (42), 231-242. https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.21
Dział
Articles

Referencje

 1. Arystoteles, Metafizyka, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1983.
 2. Chlebda W., Płaszczyzny oglądu językowego obrazu świata, [w:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich I, red. S. Gajda, Opole 2000, s. 163–178.
 3. Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy, dobra i piękna, pod red. J. Gazdy i W. Morszczyńskiego, Kraków 2007.
 4. Fernández-Armesto F., Historia prawdy, przekł. J. Ruszkowski, Poznań 1999.
 5. Gajda J., Wartości w życiu człowieka. Prawda. Miłość. Samotność, Lublin 1997.
 6. Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992.
 7. Hildebrand D., Fundamentalne postawy moralne, tłum. E. Seredyńska, [w:] Wobec wartości, red. D. Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Poznań 1982, s. 7–50.
 8. Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice 2000.
 9. Rarot H., Sprawiedliwość jako prawda, [w:] Czy sprawiedliwość jest możliwa?, pod red. D. Probuckiej, Kraków 2008, s. 95–106.
 10. Rodziewicz B., Wartości. Polacy — Rosjanie — Niemcy, Szczecin 2014.
 11. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, tłum. I. Kuczyński, t. 1, Kęty 1998.
 12. Wierzbicka A., Słowa klucze. Różne języki — różne kultury, Warszawa 2007.
 13. Ганеев Б., Противоречия в языке и речи, Уфа 2004.
 14. Тарасов Е. Ф., Актуальные проблемы анализа языкового сознания, [w:] Языковое сознание и образ мира, ред. Н. В. Уфимцева, Москва 2000, s. 24–32.